Statystyki odwiedzin strony BIP

Organizacja
   Kontakt 46170
   Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw 15221
   Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu 7116
   Regulamin bezpieczeństwa i porządku 5460
   Biuro Obsługi Interesantów- zakres udzielanych informacji 13963
   Sądy okręgu świdnickiego 6701
   Redakcja biuletynu 8430
Informacje
   Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów 21936
   Lekarze i biegli sądowi 8238
   Tłumacze przysięgli 5925
   Formularze dokumentów 8368
   Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie 7195
   Statystyka sądowa 5085
   Sprawozdania finansowe 3985
   Kontrola 4219
   Przydatne informacje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości 1529
Struktura Sądu
   Lista Sędziów, Asesorów i Referendarzy 30386
   Podział czynności Sędziów, Asesorów i Referendarzy 5961
   Prezes 7775
   Wiceprezes 581
   Dyrektor Sądu 3883
   Wydział I Cywilny 16950
   Wydział II Karny 11139
   Wydział III Rodzinny i Nieletnich 13777
   Wydział IV Pracy 4599
   Wydział V Gospodarczy 23568
   Wydział VI Ksiąg Wieczystych 11809
   Właściwość miejscowa i rzeczowa 8248
   Sekcja Realizacji Należności Sądowych 2565
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń karnych 8543
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń rodzinnych 8305
   Oddział Administracyjny 3403
   Oddział Finansowy 3024
Załatw sprawę przez internet
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3283
   Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 2382
   Elektroniczna Księga Wieczysta 4440
   Elektroniczny Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego 2198
   Portal Orzeczeń 4086
   Portal Informacyjny 5602
Sposób udostępniania akt
   Organizacja czytelni akt 9192
   Regulamin funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 6266
Lista rozpoznawanych spraw
   Lista rozpoznawanych spraw 28081
System Dozoru Elektronicznego
   System Dozoru Elektronicznego 2019
Pomoc osobom pokrzywdzonym
   Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin 1590
   Pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie 1850
Darmowa pomoc prawna
   Darmowa pomoc prawna 5326
   Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2644
   Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje 755
Mediacje
   Informacje dotyczące mediacji 2148
   Dyżur mediatora 2842
Komornicy sądowi
   Informacje o kancelariach 2416
   Obwieszczenia komornicze 2095
     Komornik Sądowy Maciej Kozak 1956
     Komornik Sądowy Maciej Majchrzak 2869
     Komornik Sądowy Anna Szeląg-Adamczyk 1695
     Komornik Sądowy Wojciech Szlichta 1715
     Komornik Sądowy Paweł Wilk 2394
Rada Ławnicza
   Rada Ławnicza 2131
Ogłoszenia
   Zniesienie Ośrodka Kuratorskiego w Bielawie 2775
   Ogłoszenie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w sprawie o sygnaturze akt III RNs 390/17 1581
Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 28/20 558
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 29/20 458
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 30/20 478
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 31/20 459
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 36/20 428
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 37/20 461
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 38/20 494
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 39/20 447
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 40/20 455
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 85/20 358
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 86/20 424
   Obwieszczenie i postanowienie w sprawie o sygnaturze akt I Ns 138/20 17
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 329/20 49
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 412/20 15
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 636/19 159
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 642/19 16
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 645/19 189
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 648/19 177
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 120/18 18
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 361/18 152
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 536/18 873
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 11/16 457
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 184/20 149
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 185/20 190
Oferty pracy
   Konkurs na stanowisko asystenta sędziego 800
   Konkurs na stanowisko stażysty - rozstrzygnięty 2623
Numery kont, NIP i REGON
   REGON Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 4205
   NIP Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 10059
   Numery kont Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 22905
Opłaty i koszty sądowe
   Koszty sądowe w sprawach cywilnych 16634
   Opłaty w sprawach karnych 25234
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
   Koordynator do spraw dostępności 65
   Plan działania 101
Ochrona danych osobowych
   Ochrona danych osobowych 4601
Kontrola zarządcza
   Plan działalności Sądu na 2020 rok 725
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2019 rok 549
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok 611
Zamówienia publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku 573
Czasopisma
   Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA" 1557
   Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "NIERUCHOMOŚCI@" 445
Łączna liczba odwiedzin:829528