Statystyki odwiedzin strony BIP

Organizacja
   Kontakt 44556
   Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw 14670
   Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu 6875
   Regulamin bezpieczeństwa i porządku 5207
   Biuro Obsługi Interesantów- zakres udzielanych informacji 13045
   Sądy okręgu świdnickiego 6383
   Redakcja biuletynu 8215
Informacje
   Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów 21182
   Lekarze i biegli sądowi 7849
   Tłumacze przysięgli 5686
   Formularze dokumentów 7771
   Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie 6762
   Statystyka sądowa 4766
   Sprawozdania finansowe 3775
   Kontrola 4013
   Przydatne informacje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości 1287
Struktura Sądu
   Lista Sędziów, Asesorów i Referendarzy 29675
   Podział czynności Sędziów, Asesorów i Referendarzy 5383
   Prezes 7207
   Wiceprezes 265
   Dyrektor Sądu 3485
   Wydział I Cywilny 15664
   Wydział II Karny 10316
   Wydział III Rodzinny i Nieletnich 12506
   Wydział IV Pracy 4193
   Wydział V Gospodarczy 20598
   Wydział VI Ksiąg Wieczystych 9434
   Właściwość miejscowa i rzeczowa 7377
   Sekcja Realizacji Należności Sądowych 2300
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń karnych 7731
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń rodzinnych 7582
   Oddział Administracyjny 3101
   Oddział Finansowy 2722
Załatw sprawę przez internet
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2914
   Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 2181
   Elektroniczna Księga Wieczysta 3934
   Elektroniczny Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego 1930
   Portal Orzeczeń 3301
   Portal Informacyjny 5010
Sposób udostępniania akt
   Organizacja czytelni akt 5868
   Regulamin funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 5980
Lista rozpoznawanych spraw
   Lista rozpoznawanych spraw 25630
System Dozoru Elektronicznego
   System Dozoru Elektronicznego 1804
Pomoc osobom pokrzywdzonym
   Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin 1331
   Pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie 1504
Darmowa pomoc prawna
   Darmowa pomoc prawna 4848
   Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2226
   Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje 475
Mediacje
   Informacje dotyczące mediacji 1876
   Dyżur mediatora 2458
Komornicy sądowi
   Informacje o kancelariach 1763
   Obwieszczenia komornicze 1344
     Komornik Sądowy Maciej Kozak 1422
     Komornik Sądowy Maciej Majchrzak 2208
     Komornik Sądowy Anna Szeląg-Adamczyk 1354
     Komornik Sądowy Wojciech Szlichta 1322
     Komornik Sądowy Paweł Wilk 1778
Rada Ławnicza
   Rada Ławnicza 1858
Ogłoszenia
   Zniesienie Ośrodka Kuratorskiego w Bielawie 2547
   Ogłoszenie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w sprawie o sygnaturze akt III RNs 390/17 1343
Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 28/20 297
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 29/20 258
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 30/20 286
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 31/20 275
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 36/20 237
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego o sygnaturze akt I Ns 37/20 261
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 38/20 277
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 39/20 265
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 40/20 252
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 85/20 164
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 86/20 230
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 275/20 51
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 454/19 391
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 514/19 413
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 636/19 36
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 645/19 42
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 648/19 34
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 536/18 677
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 11/16 257
Oferty pracy
   Konkurs na stanowisko stażysty 1959
Numery kont, NIP i REGON
   REGON Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 4000
   NIP Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 9668
   Numery kont Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 21447
Opłaty i koszty sądowe
   Koszty sądowe w sprawach cywilnych 16185
   Opłaty w sprawach karnych 24860
Ochrona danych osobowych
   Ochrona danych osobowych 4018
Kontrola zarządcza
   Plan działalności Sądu na 2020 rok 520
   Plan działalności Sądu na 2019 rok 649
   Plan działalności Sądu na 2018 rok 1015
   Plan działalności Sądu na 2017 rok 1206
   Plan działalności Sądu na 2016 rok 1519
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2019 rok 347
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2018 rok 590
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2017 rok 847
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2016 rok 1105
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2015 rok 1292
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok 430
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok 627
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok 932
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok 1180
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok 2056
Zamówienia publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku 1476
   Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku 324
   Przetarg nieograniczony na ochronę w 2020 roku 2213
   Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2020 roku 2373
Czasopisma
   Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA" 1326
   Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "NIERUCHOMOŚCI@" 260
Łączna liczba odwiedzin:769179