Statystyki odwiedzin strony BIP

Organizacja
   Kontakt 39971
   Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw 11872
   Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu 4191
   Regulamin bezpieczeństwa i porządku 2503
   Biuro Obsługi Interesantów- zakres udzielanych informacji 9752
   Sądy okręgu świdnickiego 3572
   Redakcja biuletynu 5523
Informacje
   Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów 17989
   Lekarze i biegli sądowi 5024
   Tłumacze przysięgli 2331
   Formularze dokumentów 4843
   Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie 3970
   Statystyka sądowa 2166
   Sprawozdania finansowe 1187
   Kontrola 1434
   Przydatne informacje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości 1070
Struktura Sądu
   Lista Sędziów, Asesorów i Referendarzy 29036
   Podział czynności Sędziów, Asesorów i Referendarzy 4895
   Prezes 6725
   Dyrektor Sądu 3177
   Wydział I Cywilny 14759
   Wydział II Karny 9598
   Wydział III Rodzinny i Nieletnich 11532
   Wydział IV Pracy 3884
   Wydział V Gospodarczy 19559
   Wydział VI Ksiąg Wieczystych 8690
   Właściwość miejscowa i rzeczowa 6655
   Sekcja Realizacji Należności Sądowych 2066
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń karnych 7087
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń rodzinnych 7027
   Oddział Administracyjny 2814
   Oddział Finansowy 2450
Załatw sprawę przez internet
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2592
   Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 1973
   Elektroniczna Księga Wieczysta 3535
   Elektroniczny Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego 1711
   Portal Orzeczeń 2999
   Portal Informacyjny 4498
Sposób udostępniania akt
   Organizacja czytelni akt 5568
   Regulamin funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 5723
Lista rozpoznawanych spraw
   Lista rozpoznawanych spraw 23512
System Dozoru Elektronicznego
   System Dozoru Elektronicznego 1612
Pomoc osobom pokrzywdzonym
   Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin 1129
   Pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie 1294
Darmowa pomoc prawna
   Darmowa pomoc prawna 4481
   Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 1922
   Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje 183
Mediacje
   Informacje dotyczące mediacji 1665
   Dyżur mediatora 2068
Komornicy sądowi
   Informacje o kancelariach 1361
   Obwieszczenia komornicze 982
     Komornik Sądowy Maciej Kozak 1205
     Komornik Sądowy Maciej Majchrzak 1592
     Komornik Sądowy Anna Szeląg-Adamczyk 1226
     Komornik Sądowy Wojciech Szlichta 1148
     Komornik Sądowy Paweł Wilk 1532
Rada Ławnicza
   Rada Ławnicza 1661
Ogłoszenia
   Zniesienie Ośrodka Kuratorskiego w Bielawie 2381
   Ogłoszenie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w sprawie o sygnaturze akt III RNs 390/17 1140
Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 28/20 90
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 29/20 68
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 30/20 101
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 31/20 104
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 36/20 74
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego o sygnaturze akt I Ns 37/20 88
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 38/20 94
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 39/20 76
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 40/20 70
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 86/20 28
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego o sygnaturze akt I Ns 140/20 53
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego o sygnaturze akt I Ns 163/20 62
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 186/20 18
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 454/19 245
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 499/19 225
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 512/19 323
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 513/19 278
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 514/19 262
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 515/19 304
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 516/19 305
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 517/19 315
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 633/19 272
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 635/19 310
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 644/19 289
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 646/19 62
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 647/19 368
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 663/19 299
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 536/18 469
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 11/16 72
Oferty pracy
Numery kont, NIP i REGON
   REGON Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 3803
   NIP Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 9252
   Numery kont Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 20526
Opłaty i koszty sądowe
   Koszty sądowe w sprawach cywilnych 15778
   Opłaty w sprawach karnych 24477
Ochrona danych osobowych
   Ochrona danych osobowych 3433
Kontrola zarządcza
   Plan działalności Sądu na 2020 rok 350
   Plan działalności Sądu na 2019 rok 502
   Plan działalności Sądu na 2018 rok 864
   Plan działalności Sądu na 2017 rok 1054
   Plan działalności Sądu na 2016 rok 1369
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2019 rok 207
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2018 rok 439
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2017 rok 693
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2016 rok 958
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2015 rok 1138
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok 252
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok 476
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok 789
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok 1033
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok 1910
Zamówienia publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku 1321
   Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku 149
   Przetarg nieograniczony na ochronę w 2020 roku 1822
   Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2020 roku 1955
Czasopisma
   Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA" 1100
   Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "NIERUCHOMOŚCI@" 75
Łączna liczba odwiedzin:657596