Statystyki odwiedzin strony BIP

Organizacja
   Kontakt 38006
   Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw 10873
   Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu 3366
   Regulamin bezpieczeństwa i porządku 1629
   Biuro Obsługi Interesantów- zakres udzielanych informacji 8361
   Sądy okręgu świdnickiego 2656
   Redakcja biuletynu 4696
Informacje
   Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów 16694
   Lekarze i biegli sądowi 4098
   Tłumacze przysięgli 1443
   Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących 849
   Formularze dokumentów 3752
   Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie 3013
   Statystyka sądowa 1292
   Sprawozdania finansowe 334
   Kontrola 617
   Przydatne informacje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości 817
Struktura Sądu
   Lista Sędziów, Asesorów i Referendarzy 28526
   Podział czynności Sędziów, Asesorów i Referendarzy 4438
   Prezes 6160
   Dyrektor Sądu 2896
   Wydział I Cywilny 13733
   Wydział II Karny 8533
   Wydział III Rodzinny i Nieletnich 10493
   Wydział IV Pracy 3497
   Wydział V Gospodarczy 18427
   Wydział VI Ksiąg Wieczystych 7828
   Właściwość miejscowa i rzeczowa 5962
   Sekcja Realizacji Należności Sądowych 1817
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń karnych 6545
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń rodzinnych 6444
   Oddział Administracyjny 2563
   Oddział Finansowy 2186
Załatw sprawę przez internet
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2217
   Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 1776
   Elektroniczna Księga Wieczysta 3108
   Elektroniczny Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego 1492
   Portal Orzeczeń 2657
   Portal Informacyjny 3940
Sposób udostępniania akt
   Organizacja czytelni akt 5308
   Regulamin funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 5493
Lista rozpoznawanych spraw
   Lista rozpoznawanych spraw 21454
System Dozoru Elektronicznego
   System Dozoru Elektronicznego 1412
Pomoc osobom pokrzywdzonym
   Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin 941
   Pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie 1045
Darmowa pomoc prawna
   Darmowa pomoc prawna 4075
   Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 1637
Mediacje
   Informacje dotyczące mediacji 1461
   Dyżur mediatora 1714
Komornicy sądowi
   Informacje o kancelariach 641
   Obwieszczenia komornicze 659
     Komornik Sądowy Maciej Kozak 1044
     Komornik Sądowy Maciej Majchrzak 1426
     Komornik Sądowy Anna Szeląg-Adamczyk 1111
     Komornik Sądowy Wojciech Szlichta 1016
     Komornik Sądowy Paweł Wilk 1311
Rada Ławnicza
   Rada Ławnicza 1463
Ogłoszenia
   Zniesienie Ośrodka Kuratorskiego w Bielawie 2215
   Ogłoszenie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w sprawie o sygnaturze akt III RNs 390/17 928
Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 80/20 124
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 84/20 66
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 111/20 23
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 120/20 9
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 121/20 26
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 132/20 23
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 351/18 269
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 536/18 271
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 313/19 254
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 388/19 300
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 389/19 238
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 390/19 225
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 391/19 225
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 400/19 248
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 454/19 68
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 499/19 55
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 512/19 124
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 513/19 116
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 514/19 73
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 515/19 119
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 516/19 109
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 517/19 144
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 633/19 106
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 635/19 130
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 644/19 116
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 647/19 169
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 663/19 133
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 664/19 142
Oferty pracy
   Konkurs na stanowisko asystenta sędziego - rozstrzygnięty 2017
Numery kont, NIP i REGON
   REGON Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 3588
   NIP Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 8916
   Numery kont Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 19416
Opłaty i koszty sądowe
   Koszty sądowe w sprawach cywilnych 15317
   Opłaty w sprawach karnych 24166
Ochrona danych osobowych
   Ochrona danych osobowych 2729
Kontrola zarządcza
   Plan działalności Sądu na 2020 rok 182
   Plan działalności Sądu na 2019 rok 364
   Plan działalności Sądu na 2018 rok 716
   Plan działalności Sądu na 2017 rok 894
   Plan działalności Sądu na 2016 rok 1199
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2019 rok 59
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2018 rok 288
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2017 rok 538
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2016 rok 819
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2015 rok 985
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok 78
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok 328
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok 626
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok 883
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok 1754
Zamówienia publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku 1166
   Przetarg nieograniczony na ochronę w 2020 roku 1325
   Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2020 roku 1488
Czasopismo "PROBACJA"
   Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA" 897
Łączna liczba odwiedzin:581742