artykuł nr 1

Dni wolne od pracy w 2020 roku

 

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie
nr A-0212-2/20 z dnia 24 lutego 2020r.  Sąd będzie nieczynny w dniach 
14 sierpnia 2020r. i 24 grudnia 2020r.