artykuł nr 1

Zmiana godzin otwarcia Kasy Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

Uprzejmie informujemy, iż Kasa Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie od dnia 29 stycznia 2020r.
jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00,
za wyjątkiem ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, w którym czynna jest od 7.30 do 13.30.