artykuł nr 1

Komunikat dotyczący rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych na miesiąc czerwiec i lipiec 2020 roku

W związku z wejściem w życie ustawy z 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), zmieniającej istotnie zasady rozpoznawania spraw przez sądy powszechne, prosi się wszystkie osoby, które otrzymały zawiadomienie lub wezwanie na rozprawę bądź posiedzenie wyznaczone w czerwcu lub lipcu 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie, by przed stawiennictwem w Sądzie upewniły się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy wyznaczona rozprawa rzeczywiście się odbędzie.