artykuł nr 1

Organizacja pracy Sądu w związku z koronawirusem

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 13.03.2020 -
treść dokumentu

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 20.03.2020 -
treść dokumentu

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 23.03.2020 -
treść dokumentu

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 27.04.2020 -
treść dokumentu

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 06.05.2020 -
treść dokumentu

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 11.05.2020 - 
treść dokumentu

KOMUNIKAT - bieg terminów procesowych i sądowych - treść dokumentu

 

KOMUNIKAT - ograniczenia w obsłudze interesantów:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie wstrzymano przyjmowanie interesantów przez Prezesa Sądu, Dyrektora Sądu, Przewodniczących Wydziałów, Kierowników Sekretariatów, Sekcji, Oddziałów (w tym Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnię Akt) od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania.


Kasa Sądu oraz Biura Podawcze Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie są nieczynne do odwołania.
Przy wejściu do budynku Sądu umieszczono skrzynkę podawczą, regularnie opróżnianą przez pracowników. Aby uzyskać potwierdzenie złożenia korespondencji, na kopercie lub w nagłówku pisma, należy podać adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłane potwierdzenie wpływu.  

Wszelkie skargi, wnioski, prośby należy kierować do Sądu drogą pisemną lub mailową.
Zostaną one rozpoznane w ciągu 30 dni od daty wpływu.

Dodatkowo do odwołania wstrzymano dyżury mediatorów w Sądzie Rejonowym
w Dzierżoniowie.

Ponadto uprasza się interesantów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Sądzie Rejonowym
w Dzierżoniowie (wpuszczane będą wyłącznie osoby, które wykażą jako cel pobytu udział w nieodwołanej rozprawie lub posiedzeniu jawnym i które poddadzą się dezynfekcji rąk oraz które będą miały zakryte usta
i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy)
a także o ewentualne zasięganie informacji drogą telefoniczną lub mailową.

Prosimy także, aby wszelkie płatności na rzecz Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie dokonywać w sposób elektroniczny.

Zapewniamy, że Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie pracuje normalnie i jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, niemniej jednak zmniejszenie intensywności osobistych kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby. 

W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), w ostatnich 14 dniach wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji, telefonicznie bądź drogą mailową, BOI lub Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej). Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.