artykuł nr 1

Broszura informacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości "Upadłość konsumencka - poradnik"

Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną broszurą „Upadłość konsumencka – poradnik”, przygotowaną przez Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Broszura ma charakter informacyjny i ma na celu zapoznanie konsumentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi tzw. upadłości konsumenckiej w związku z wejściem w życie nowych przepisów ułatwiających i upraszczających możliwość składania wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wprowadzających możliwość zawarcia przez osoby niewypłacalne układu ze swoimi wierzycielami.