artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu za 2019 rok