artykuł nr 1

NIP Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

882-17-35-310