artykuł nr 1

Numery kont Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

Dokonując wpłat na konta bankowe Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie należy w rubryce "tytułem" wpisać sygnaturę akt sprawy lub nazwę wydziału, do którego kierowana jest wpłata.
 
Wpłaty z tytułu DOCHODÓW (grzywny, koszty sądowe, wpisy i opłaty sądowe, opłaty do ksiąg wieczystych) należy wpłacać bezpośrednio na rachunek bankowy przypisany do danego wydziału, sekcji, oddziału, którego dotyczy wpłata.
 
 I WYDZIAŁ CYWILNY (wpisy i opłaty sądowe)
75 1010 0055 2323 0040 1700 0001
II WYDZIAŁ KARNY (wpisy i opłaty sądowe)
48 1010 0055 2323 0040 1700 0002
 III WYDZIAŁ RODZINNY (wpisy i opłaty sądowe)
21 1010 0055 2323 0040 1700 0003
 V WYDZIAŁ GOSPODARCZY (wpisy i opłaty sądowe) 
64 1010 0055 2323 0040 1700 0005
 VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (opłaty dotyczące ksiąg wieczystych)
37 1010 0055 2323 0040 1700 0006
SEKCJA REALIZACJI NALEŻNOŚCI SĄDOWYCH (grzywny, koszty, raty dotyczące karty dłużnika)
10 1010 0055 2323 0040 1700 0007
 ODDZIAŁ FINANSOWY (zwroty zaliczek komorniczych, pozostałe zwroty dotyczące rozliczeń lat ubiegłych)
47 1010 0055 2323 0040 1700 0020
 
RACHUNEK SUM NA ZLECENIE (zaliczki):
BGK 73 1130 1033 0018 8160 5520 0005
 
Uprzejmie informujemy, iż od 01.01.2015 r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów zgodnie z art 83 a Ustawy o Finansach Publicznych. W związku ze zmianą przepisów w tym zakresie od 2015 roku wpłaty i wypłaty gotówkowe dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie sądu. Wpłaty sum depozytowych należy dokonywać na wskazane poniżej rachunki:
Rachunek realizujący wpłaty i wypłaty dla polskich złotych
78 1130 1017 0021 1001 7890 0004 dla PLN (np. poręczenia i zabezpieczenia majątkowe)
Rachunki realizujące wpłaty i wypłaty walutowe
51 1130 1017 0021 1001 7890 0005 dla USD
35 1130 1017 0021 1001 7890 0002 dla EUR
62 1130 1017 0021 1001 7890 0001 dla CHF
08 1130 1017 0021 1001 7890 0003 dla GBP