artykuł nr 1

Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 645/19