artykuł nr 1

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Beata Sitek

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

ul. Świdnicka 51

58-200 Dzierżoniów

tel. 74 6334 132

beata.sitek@dzierzoniow.sr.gov.pl

 

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności:
- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie,
- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- monitorowanie działalności Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.