artykuł nr 1

Ochrona danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Klauzula informacyjna dla ławników - dostępna cyfrowo klauzula informacyjna dla ławników

Klauzula informacyjna ogólna - dostępna cyfrowo klauzula informacyjna ogólna

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań sądowych - dostępna cyfrowo klauzula informacyjna dla uczestników postępowań sądowych

Klauzula informacyjna dla sędziów, asesorów, referendarzy, kuratorów - dostępna cyfrowo klauzula informacyjna dla sędziów, asesorów, referendarzy, kuratorów

Klauzula informacyjna dla sędziego wnioskującego o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - dostępna cyfrowo klauzula informacyjna dla sędziego wnioskującego o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

Klauzula informacyjna dla osób wskazanych we wniosku sędziego wnioskującego o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - dostępna cyfrowo klauzula informacyjna dla osób wskazanych we wniosku sędziego wnioskującego o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

Klauzula informacyjna dla pracowników sądu - dostępna cyfrowo klauzula informacyjna dla pracowników sądu

Klauzula informacyjna dla pracowników sądu wykonujących połączenia telefoniczne do centrum pomocy systemów informatycznych - dostępna cyfrowo klauzula informacyjna dla pracowników sądu wykonujących połączenia telefoniczne do centrum pomocy systemów informatycznych

Klauzula informacyjna dla osób wykonujących połączenia telefoniczne do sądu - dostępna cyfrowo klauzula informacyjna dla osób wykonujących połączenia telefoniczne do sądu

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej - dostępna cyfrowo klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski - dostępna cyfrowo klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

Klauzula informacyjna dla osób składających petycje - dostępna cyfrowo klauzula informacyjna dla osób składających petycje

Klauzula informacyjna dla notariuszy, aplikantów i zastępców notarialnych - dostępna cyfrowo klauzula informacyjna dla notariuszy, aplikantów i zastępców notarialnych

Klauzula informacyjna dla komorników i asesorów komorniczych - dostępna cyfrowo klauzula informacyjna dla komorników i asesorów komorniczych

Klauzula informacyjna dla kandydata na pracownika - dostępna cyfrowo klauzula informacyjna dla kandydata na pracownika

Klauzula informacyjna dla pracowników wnioskujących o przyznanie świadczeń z ZFŚS, ZKZP - dostępna cyfrowo klauzula informacyjna dla pracowników wnioskujących o przyznanie świadczeń z ZFŚS, ZKZP

Klauzula informacyjna - zamówienia i konkursy (postępowanie poniżej 30.000 Euro - strony umów - osoby fizyczne)-dostępna cyfrowo klauzula informacyjna - zamówienia i konkursy (postępowanie poniżej 30.000 Euro - strony umów - osoby fizyczne) dokumentu

Klauzula informacyjna o monitoringu wizyjnym funkcjonującym w sądzie - dostępna cyfrowo klauzula informacyjna o monitoringu wizyjnym funkcjonującym w sądzie

 

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem:

- e-mail: administracyjny@dzierzoniow.sr.gov.pl

- lub korespondencyjnym: Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 51, 58-200 Dzierżoniów