artykuł nr 1

Konkurs na stanowisko stażysty - rozstrzygnięty

Wyniki konkursu na stanowisko stażysty z planowanym terminem rozpoczęcia stażu 1 sierpnia 2020r. i 1 września 2020r.:
- skan wyników konkursu
- dostępne cyfrowo wyniki konkursu

Wyniki konkursu na stanowisko stażysty z planowanym terminem rozpoczęcia stażu 1 grudnia 2020r.:
skan wyników konkursu
- dostępne cyfrowo wyniki konkursu