artykuł nr 1

Konkurs na stanowisko stażysty

Ogłoszenie o konkursie - treść dokumentu

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu z planowanym terminem rozpoczęcia stażu 1 sierpnia 2020r. i 1 września 2020r. - treść dokumentu

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu z planowanym terminem rozpoczęcia stażu 1 grudnia 2020r. - treść dokumentu 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu z planowanym terminem rozpoczęcia stażu 1 sierpnia 2020r. i 1 września 2020r. - treść dokumentu

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu z planowanym terminem rozpoczęcia stażu 1 grudnia 2020r. - treść dokumentu