artykuł nr 1

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego - rozstrzygnięty

Ogłoszenie - treść dokumentu

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu - treść dokumentu

Informacja o wynikach konkursu - treść dokumentu