artykuł nr 1

Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "NIERUCHOMOŚCI@"

Wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwartalniki "Nieruchomości@" publikowane są na stronie internetowej pod adresem:

https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/