artykuł nr 1

Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"

Ministerstwo Sprawiedliwości od 2009 roku wydaje czasopismo PROBACJA. Wszystkie numery kwartalnika, od początku jego powstania, publikowane są również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/kwartalnik-probacja