artykuł nr 1

Rada Ławnicza

Rada Ławnicza

W dniu 10.12.2015 roku na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej dokonano wyboru jej członków, która stanowi reprezentację ławników Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie wybranych na kadencję 2016 – 2019.

 

Skład Rady Ławniczej:
Przewodnicząca - Alina Makieła
Zastępca Przewodniczącej - Danuta Kauza
Zastępca Przewodniczącej - Łucja Gackiewicz

Członkowie: 
Krystyna Gonet
Grażyna Papuzińska
Renata Jurewicz
Ewa Wróbel
Elżbieta Pasieka
Jadwiga Hajduk-Stalica
Daniela Jaruga
Grażyna Kotasek
Ewa Kupczak
Krystyna Panońko
Aneta Sadkowska

 

Rada Ławnicza - kadencja 2020-2023

W dniu 10.12.2019 roku na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej dokonano wyboru jej członków, która stanowi reprezentację ławników Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie wybranych na kadencję 2020 – 2023.

 

Skład Rady Ławniczej:
Przewodnicząca - Alina Makieła
Zastępca Przewodniczącej - Łucja Gackiewicz
Zastępca Przewodniczącej - Jadwiga Hajduk-Stalica

Członkowie: 
Małgorzata Rosa
Ewa Wróbel
Danuta Kauza
Ewa Kupczak
Anna Goch
Elżbieta Fiałkowska-Krzysik
Irena Pilczuk

 

Kontakt z Radą Ławniczą za pośrednictwem Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie tel. 74 6334 130.

 

Praca Rady Ławniczej kadencji 2016-2019:

- protokół nr 1 z posiedzenia Rady Ławniczej w dniu 08.12.2017r. - treść dokumentu

- protokół nr 2 z posiedzenia Rady Ławniczej w dniu 16.03.2018r. - treść dokumentu

- protokół nr 3 z posiedzenia Rady Ławniczej w dniu 14.06.2018r. - treść dokumentu

- protokół nr 4 z posiedzenia Rady Ławniczej w dniu 27.09.2018r. - treść dokumentu

- protokół nr 5 z posiedzenia Rady Ławniczej w dniu 13.12.2018r. - treść dokumentu

- protokół nr 6 z posiedzenia Rady Ławniczej w dniu 26.03.2019r. - treść dokumentu

- protokół nr 7 z posiedzenia Rady Ławniczej w dniu 13.06.2019r. - treść dokumentu

- protokół nr 8 z posiedzenia Rady Ławniczej w dniu 19.09.2019r. - treść dokumentu

- protokół nr 9 z posiedzenia Rady Ławniczej w dniu 19.12.2019r. - treść dokumentu