artykuł nr 1

Rada Ławnicza

Rada Ławnicza - kadencja 2020-2023

W dniu 10.12.2019 roku na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej dokonano wyboru jej członków, która stanowi reprezentację ławników Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie wybranych na kadencję 2020 – 2023.

 

Skład Rady Ławniczej:
Przewodnicząca - Alina Makieła
Zastępca Przewodniczącej - Łucja Gackiewicz
Zastępca Przewodniczącej - Jadwiga Hajduk-Stalica

Członkowie: 
Małgorzata Rosa
Ewa Wróbel
Danuta Kauza
Ewa Kupczak
Anna Goch
Elżbieta Fiałkowska-Krzysik
Irena Pilczuk

 

Zebranie Rady Ławniczej odbędzie się w dniu 21 października 2020r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.

 

Kontakt z Radą Ławniczą za pośrednictwem Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie tel. 74 6334 130.

 

Praca Rady Ławniczej kadencji 2020-2023:

1. protokół nr 10 z posiedzenia Rady Ławniczej w dniu 04.09.2020r.:

- skan protokołu z posiedzenia Rady Ławniczej w dniu 04.09.2020r.,

- wersja dostępna cyfrowo protokołu z posiedzenia Rady Ławniczej w dniu 04.09.2020r.