artykuł nr 1

Mediacje

Koordynatorem ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Świdnicy jest 

SSO Marcin Drabik

74 8518 372
e-mail: mediacje@swidnica.so.gov.pl 

 

Dodatkowe informacje Sądu Okręgowego w Świdnicy na temat mediacji (m.in. lista stałych mediatorów prowadzona przez prezesa sądu okręgowego, wykaz ośrodków mediacyjnych, informacje o dyżurach mediatorów) dostępne są pod adresem:

http://www.swidnica.so.gov.pl/pl/dokumenty/Mediacje