artykuł nr 1

Kontakt

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

ul. Świdnicka 51,
58-200 Dzierżoniów

 

Biuro Obsługi Interesantów

 74 6334 100
 74 6334 190

informacja@dzierzoniow.sr.gov.pl


Dyrektor Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie - pokój 509 - V piętro
tel. 74 6334 131, sekr.dyr@dzierzoniow.sr.gov.pl


Oddział Administracyjny - pokój 509 - V piętro
tel. 74 6334 130, administracyjny@dzierzoniow.sr.gov.pl


Oddział Finansowy - pokój 501 - V piętro - tel. 74 6334 170
ksiegowosc@dzierzoniow.sr.gov.pl


Sekcja Realizacji Należności Sądowych - pokój 013 - parter - tel. 74 6334 200
naleznosci@dzierzoniow.sr.gov.pl


I Wydział Cywilny - pokój 313 - III piętro - tel. 74 6334 211, cywilny@dzierzoniow.sr.gov.pl


II Wydział Karny - pokój 419 - IV piętro - tel. 74 6334 222, karny@dzierzoniow.sr.gov.pl


III Wydział Rodzinny i Nieletnich - pokój 320 - III piętro - tel. 74 6334 233, rodzinny@dzierzoniow.sr.gov.pl


V Wydział Gospodarczy - pokój 513 - V piętro - tel. 74 6334 255, gospodarczy@dzierzoniow.sr.gov.pl


VI Wydział Ksiąg Wieczystych - pokój 020 i 004 - parter - tel. 74 6334 266 i 74 6334 260, ksiegi@dzierzoniow.sr.gov.pl


Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych - pokój 411 - IV piętro - tel. 74 6334 277, kurator.dor@dzierzoniow.sr.gov.pl


Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich - pokój 411 - IV piętro - tel. 74 6334 277, kurator.niel@dzierzoniow.sr.gov.pl