artykuł nr 1

Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu

W załączniku poniżej zamieszczono informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.

skan zarządzenia Prezesa Nr 27/12 z dnia 18 maja 2012r. i Regulamin przyjmowania skarg i wniosków

dostępne cyfrowo zarządzenie Prezesa Nr 27/12 z dnia 18 maja 2012r. i Regulamin przyjmowania skarg i wniosków