artykuł nr 1

W załączniku poniżej zamieszczono informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.