artykuł nr 1

Regulamin bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie