artykuł nr 1

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin - treść dokumentu

Wykaz podmiotów które świadczą bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - treść dokumentu

 

Lokalny punkt pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, osób im najbliższych oraz świadków - treść ulotki