artykuł nr 1

System Dozoru Elektronicznego

Przepisy, informator oraz wzory dokumentów dotyczące dozoru elektronicznego dostępne są pod adresem:

http://dozorelektroniczny.gov.pl/Strony/glowna.aspx