artykuł nr 1

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) obsługiwane przez XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie dostępne jest pod adresem:

https://www.e-sad.gov.pl

 

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3, działu V, tytułu VII, księgi pierwszej, części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami udostępnionymi przez Ministrerstwo Sprawiedliwości pod adresem:

http://ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/elektroniczne-postepowanie-upominawcze