artykuł nr 1

Elektroniczny Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego

Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego dostępny jest pod adresem:

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy