artykuł nr 1

Elektroniczna Księga Wieczysta

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia usługi związane z księgami wieczystymi na stronie:

https://ekw.ms.gov.pl