artykuł nr 1

Portal Informacyjny

Portal Informacyjny sądów powszechnych z obszaru apelacji wrocławskiej dostępny jest pod adresem:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl

 

Uprzejmie informujemy, iż Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie Nr A-0210-28/19 z dnia 30 października 2019r. w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie udostępnia się dane o sprawie, treści protokołów i pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji wrocławskiej na zasadach określonych w Regulaminie Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji wrocławskiej wprowadzonym zarządzeniem nr A-0210-12/19 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2019r.