artykuł nr 1

Zniesienie Ośrodka Kuratorskiego w Bielawie

Uprzejmie informujemy, iż Zarządzeniem nr 26/2013/A Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 5 grudnia 2013 r. znosi się z dniem 1 stycznia 2014 r. Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie z siedzibą w Bielawie przy ul. Wolności 57.