artykuł nr 1

Przetarg na sprzątanie i utrzymanie w czystości budynku oraz posesji należących do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie