artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2020
skan planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020
- dostępny cyfrowo plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020