artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2020 roku

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie ogłasza przetarg nieograniczony na usługę sprzątania i utrzymania w czystości budynku oraz posesji należących do Sądu. Szczegóły postępowania:

  1. Ogłoszenie o przetargu - treść dokumentu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - treść dokumentu
  3. Odpowiedzi na zapytania - treść dokumentu
  4. Informacja z otwarcia ofert - treść dokumentu
  5. Wybór najkorzystniejszej oferty - treść dokumentu