artykuł nr 1

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2019 - treść dokumentu