artykuł nr 1

Podział czynności Sędziów, Asesorów i Referendarzy

I Wydział Cywilny

1. Sędzia Radosław Florek

- skan podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędziego Radosława Florka

wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędziego Radosława Florka

2. Sędzia Bogusław Glinka

-skan podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędziego Bogusława Glinki

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędziego Bogusława Glinki

3. Sędzia Leszek Kawecki

- skan podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędziego Leszka Kaweckiego

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędziego Leszka Kaweckiego

4. Sędzia Elżbieta Kuryło-Maciejewska

- skan podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędzi Elżbiety Kuryło-Maciejewskiej

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędzi Elżbiety Kuryło-Maciejewskiej

5. Sędzia Anna Litwińska-Bargiel

- skan podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędzi Anny Litwińskiej-Bargiel 

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędzi Anny Litwińskiej-Bargiel

6. Sędzia Justyna Mosór

- skan podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędzi Justyny Mosór

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędzi Justyny Mosór

7. Asesor sądowy Ewa Malinka

- skan podziału czynności z dnia 28.08.2020 Asesora sądowego Ewy Malinki

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 28.08.2020 Asesora sądowego Ewy Malinki

8. Referendarz sądowy Anna Kurzaj

- skan podziału czynności z dnia 28.08.2020 Referendarza sadowego Anny Kurzaj

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 28.08.2020 Referendarza sądowego Anny Kurzaj

9. Referendarz sądowy Natalia Wołoszyn-Działo

- skan podziału czynności z dnia 28.08.2020 Referendarza sądowego Natalii Wołoszyn-Działo

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 28.08.2020 Referendarza sądowego Natalii Wołoszyn-Działo

 

II Wydział Karny

1. Sędzia Magdalena Kuczka - długotrwała nieobecność

2. Sędzia Maciej Kudzia

- skan podziału czynności z dnia 30.12.2019 Sędziego Macieja Kudzi

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 30.12.2019 Sędziego Macieja Kudzi

3. Sędzia Maciej Maciejewski

- skan podziału czynności z dnia 27.11.2019 Sędziego Macieja Maciejewskiego

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 27.11.2019 Sędziego Macieja Maciejewskiego

4. Sędzia Danuta Raś

- skan podziału czynności z dnia 27.11.2019 Sędzi Danuty Raś

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 27.11.2019 Sędzi Danuty Raś

5. Sędzia Adriana Skorupska - długotrwała nieobecność

6. Sędzia Bartosz Szeremeta

- skan podziału czynności z dnia 03.06.2020 Sędziego Bartosza Szeremety

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 03.06.2020 Sędziego Bartosza Szeremety

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

1. Sędzia Anna Miś

- skan podziału czynności z dnia 27.11.2019 Sędzi Anny Miś

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 27.11.2019 Sędzi Anny Miś

2. Sędzia Joanna Polak-Kałużna

- skan podziału czynności z dnia 27.11.2019 Sędzi Joanny Polak-Kałużnej

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 27.11.2019 Sędzi Joanny Polak-Kałużnej

3. Sędzia Izabela Żylińska-Małecka

- skan podziału czynności z dnia 19.02.2020 Sędzi Izabeli Żylińskiej-Małeckiej

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 19.02.2020 Sędzi Izabeli Żylińskiej-Małeckiej

 

V Wydział Gospodarczy

1. Sędzia Wiesław Basisty

- skan podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędziego Wiesława Basistego

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędziego Wiesława Basistego

2. Sędzia Marta Błaszkiewicz

- skan podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędzi Marty Błaszkiewicz

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędzi Marty Błaszkiewicz

3. Sędzia Joanna Dams

- skan podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędzi Joanny Dams

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędzi Joanny Dams

4. Sędzia Piotr Jasiński

- skan podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędziego Piotra Jasińskiego

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędziego Piotra Jasińskiego

5. Sędzia Bogdan Jurgiewicz

- skan podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędziego Bogdana Jurgiewicza

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 28.08.2020 Sędziego Bogdana Jurgiewicza

6. Referendarz sądowy Urszula Florek

- skan podziału czynności z dnia 28.08.2020 Referendarza sądowego Urszuli Florek

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 28.08.2020 Referendarza sądowego Urszuli Florek

 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

1. Referendarz sądowy Dorota Jasianek

 - skan podziału czynności z dnia 28.08.2020 Referendarza sądowego Doroty Jasianek

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 28.08.2020 Referendarza sądowego Doroty Jasianek

2. Starszy Referendarz sądowy Ewelina Kmieć

- skan podziału czynności z dnia 28.08.2020 Starszego Referendarza sądowego Eweliny Kmieć

- wersja dostępna cyfrowo podziału czynności z dnia 28.08.2020 Starszego Referendarza sądowego Eweliny Kmieć