artykuł nr 1

Oddział Finansowy

ODDZIAŁ FINANSOWY SĄDU REJONOWEGO W DZIERŻONIOWIE

Główny Księgowy Katarzyna Opiłka 
Zastępca Głównego Księgowego Aleksandra Tołyż

kontakt:

tel.: 74 6334 170
tel.: 74 6334 173
fax: 74 6334 189
ksiegowosc@dzierzoniow.sr.gov.pl

przyjmowanie interesantów:

pokój 501 (V piętro)
poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30