artykuł nr 1

Oddział Administracyjny

ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY SĄDU REJONOWEGO W DZIERŻONIOWIE

Kierownik Beata Sitek 

Zastępca Kierownika Ewelina Furmańczyk
 

kontakt:

tel.: 74 6334 132
tel.: 74 6334 130
fax: 74 6334 190
administracyjny@dzierzoniow.sr.gov.pl

przyjmowanie interesantów:

pokój 509 (V piętro)
poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30