artykuł nr 1

Wydział V Gospodarczy

V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SĄDU REJONOWEGO W DZIERŻONIOWIE

Kierownik sekretariatu Beata Chlipała
Zastępca Kierownika sekretariatu Małgorzata Duraj

kontakt:

tel.: 74 6334 255
fax: 74 6334 185
gospodarczy@dzierzoniow.sr.gov.pl

przyjmowanie interesantów:

Biuro Obsługi Interesantów (parter)
poniedziałki w godzinach 7.30- 18:00
wtorki - piątki w godzinach 7:30 - 15:30


Przewodniczący Wydziału Sędzia Piotr Jasiński

przyjmowanie interesantów:

pokój 513 (V piętro)
środy w godzinach 10:00 - 12:00