artykuł nr 1

Wydział IV Pracy

IV WYDZIAŁ PRACY SĄDU REJONOWEGO W DZIERŻONIOWIE
 
Szanowni Państwo,
 
  Informujemy, iż na podstawie § 1 pkt 1) i § 2 pkt 36) lit. e) Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. MS. z 2015r. poz. 265) z dniem 1 stycznia 2016 r. zniesiony został IV Wydział Pracy w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie, zaś wszystkie sprawy, dokumenty i akta przejął Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich.