artykuł nr 1

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH SĄDU REJONOWEGO
W DZIERŻONIOWIE

Kierownik sekretariatu Mariola Stolarek 
Zastępca Kierownika sekretariatu Małgorzata Krzos

kontakt:

tel.: 74 6334 233
fax: 74 6334 183
rodzinny@dzierzoniow.sr.gov.pl

przyjmowanie interesantów:

Biuro Obsługi Interesantów (parter)
poniedziałki w godzinach 7.30- 18:00
wtorki - piątki w godzinach 7:30 - 15:30


Przewodnicząca Wydziału Sędzia Izabela Żylińska-Małecka

przyjmowanie interesantów:

pokój 320 (III piętro)
czwartek  w godzinach 10:00 - 11:00