artykuł nr 1

Wydział I Cywilny

I WYDZIAŁ CYWILNY SĄDU REJONOWEGO W DZIERŻONIOWIE

Kierownik sekretariatu Grażyna Hendryk 
Zastępca Kierownika sekretariatu Monika Chmiel

kontakt:

tel.: 74 6334 211
fax: 74 6334 181
cywilny@dzierzoniow.sr.gov.pl

przyjmowanie interesantów:

Biuro Obsługi Interesantów (parter)
poniedziałki w godzinach 7.30 - 18:00
wtorki - piątki w godzinach 7:30 - 15:30


Przewodniczący Wydziału Sędzia Radosław Florek

Zastępca Przewodniczącego Wydziału Sędzia Justyna Mosór

przyjmowanie interesantów:

pokój 308 (III piętro)
wtorki w godzinach 10:00 - 12:00