artykuł nr 1

Kontrola

Dokumenty niedostępne cyfrowo - m.in. z uwagi na dostarczenie ich treści od innych podmiotów:

 

Kontrola ZUS - II/III 2017 - protokół kontroli wykaz zbadanego materiału

 

Kontrola PIP - VI 2018 - protokół kontroli