artykuł nr 1

Formularze dokumentów

Udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości formularze dokumentów można pobrać ze strony:

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze

 

Formularz skargi na czynności komornika - treść dokumentu treść dokumentu

Formularz wniosku o wszczęcie egzekucji - treść dokumentu treść dokumentu