artykuł nr 1

Tłumacze przysięgli

Stworzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości lista Tłumaczy Przysięgłych znajduje się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tlumacze-przysiegli