artykuł nr 1

Lekarze i biegli sądowi

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy - czytaj dalej.

Wykaz biegłych ustanowionych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy - czytaj dalej.

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy - czytaj dalej.