artykuł nr 6

Odmowa przyjmowania przez komornika spraw z wyboru

Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020r. poz. 121 - t. j. z późn. zm.) zawiadamia się, że u: 
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Macieja Kozaka - Kancelaria Komornicza nr I w Dzierżoniowie,
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Macieja Majchrzaka - Kancelaria Komornicza nr II w Dzierżoniowie,
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anny Szeląg-Adamczyk - Kancelaria Komornicza nr III w Dzierżoniowie,
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciecha Szlichty - Kancelaria Komornicza nr IV w Dzierżoniowie,
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Pawła Wilka - Kancelaria Komornicza nr V w Dzierżoniowie
zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru, o których mowa w art. 10 ust. 4 rzeczonej ustawy.

 

artykuł nr 7

Zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 21 sierpnia 2019r. uległa zmianie ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zachęcamy do zapoznania się ze znowelizowanym aktem prawnym - treść dokumentu.

artykuł nr 8

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki...

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

artykuł nr 9

Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym...

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie bierze udział w projekcie Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych.

artykuł nr 10

Broszura informacyjna Ministerstwa...

Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną broszurą "Upadłość konsumencka - poradnik"