artykuł nr 1

Witamy na naszej stronie

siedziba Sądu Rejonowego

artykuł nr 2

Dni wolne od pracy w 2020 roku

 

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie
nr A-0212-2/20 z dnia 24 lutego 2020r.  Sąd będzie nieczynny w dniach 
14 sierpnia 2020r. i 24 grudnia 2020r. 

artykuł nr 3

Komunikat dotyczący rozpraw i posiedzeń jawnych...

Wszystkie osoby, które otrzymały zawiadomienie lub wezwanie na rozprawę bądź posiedzenie wyznaczone w czerwcu lub lipcu 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie ...

artykuł nr 4

Organizacja pracy Sądu w związku z koronawirusem

Organizacja pracy Sądu w związku z koronawirusem

artykuł nr 5

Zmiana godzin otwarcia Kasy Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

Uprzejmie informujemy, iż Kasa Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie od dnia 29 stycznia 2020r.
jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00,
za wyjątkiem ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, w którym czynna jest od 7.30 do 13.30.