artykuł nr 1

Witamy na naszej stronie

siedziba Sądu Rejonowego

artykuł nr 2

Komunikat dotyczący posiedzeń wyznaczonych w...

Wszystkie osoby, które otrzymały zawiadomienie lub wezwanie na rozprawę bądź posiedzenie wyznaczone w czerwcu lub lipcu 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie ...

artykuł nr 3

Organizacja pracy Sądu w związku z koronawirusem

Organizacja pracy Sądu w związku z koronawirusem

artykuł nr 4

Zmiana godzin otwarcia Kasy Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

Uprzejmie informujemy, iż Kasa Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie od dnia 29 stycznia 2020r.
jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00,
za wyjątkiem ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, w którym czynna jest od 7.30 do 13.30.

artykuł nr 5

Odmowa przyjmowania przez komornika spraw z wyboru

Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018r. poz. 771 z późn. zm.) zawiadamia się, że w I półroczu 2020r. u:
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Macieja Kozaka - Kancelaria Komornicza nr I w Dzierżoniowie,
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Macieja Majchrzaka - Kancelaria Komornicza nr II w Dzierżoniowie,
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anny Szeląg-Adamczyk - Kancelaria Komornicza nr III w Dzierżoniowie,
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciecha Szlichty - zastępcy Macieja Majchrzaka - Kancelaria Komornicza nr IV w Dzierżoniowie,
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Pawła Wilka - Kancelaria Komornicza nr V w Dzierżoniowie
zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru, o których mowa w art. 10 ust. 4 rzeczonej ustawy.