artykuł nr 1

Witamy na naszej stronie

siedziba Sądu Rejonowego

artykuł nr 2

Dni wolne od pracy w 2020 roku

 

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie
nr A-0212-2/20 z dnia 24 lutego 2020r.  Sąd będzie nieczynny w dniach 
14 sierpnia 2020r. i 24 grudnia 2020r. 

artykuł nr 3

Organizacja pracy Sądu w związku z koronawirusem

Organizacja pracy Sądu w związku z koronawirusem

artykuł nr 4

Zmiana godzin otwarcia Kasy Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

Uprzejmie informujemy, iż Kasa Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie od dnia 29 stycznia 2020r.
jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00,
za wyjątkiem ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, w którym czynna jest od 7.30 do 13.30.

artykuł nr 5

Odmowa przyjmowania przez komornika spraw z wyboru

Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020r. poz. 121 - t. j. z późn. zm.) zawiadamia się, że u: 
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Macieja Kozaka - Kancelaria Komornicza nr I w Dzierżoniowie,
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Macieja Majchrzaka - Kancelaria Komornicza nr II w Dzierżoniowie,
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anny Szeląg-Adamczyk - Kancelaria Komornicza nr III w Dzierżoniowie,
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciecha Szlichty - Kancelaria Komornicza nr IV w Dzierżoniowie,
- Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Pawła Wilka - Kancelaria Komornicza nr V w Dzierżoniowie
zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru, o których mowa w art. 10 ust. 4 rzeczonej ustawy.