główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN417366
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ106567
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Menu
   Strona główna 106567
Organizacja
   Kontakt 28762
   Obszar właściwości 6707
   Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw 9401
   Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu 2227
   Regulamin bezpieczeństwa i porządku 604
   Biuro Obsługi Interesantów- zakres udzielanych informacji 3646
   Sądy okręgu świdnickiego 1123
   Redakcja biuletynu 3731
Informacje
   Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów 12384
   Lista Sędziów, Asesorów i Referendarzy 25532
   Podział czynności Sędziów, Asesorów i Referendarzy 1946
   Lekarze i biegli sądowi 1855
   Tłumacze przysięgli 506
   Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących 46
   Formularze dokumentów 1487
   Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie 1129
   Właściwość miejscowa i rzeczowa 2775
   Komornicy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 2663
   Statystyka sądowa 728
   Kontrola 196
   Przydatne informacje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości 336
Struktura Sądu
   Prezes 3369
   Wiceprezes 2179
   Dyrektor Sądu 1633
   Wydział I Cywilny 7740
   Wydział II Karny 4340
   Wydział III Rodzinny i Nieletnich 5428
   Wydział IV Pracy 1834
   Wydział V Gospodarczy 10218
   Wydział VI Ksiąg Wieczystych 3827
   Sekcja Realizacji Należności Sądowych 910
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń karnych 3347
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń rodzinnych 3280
   Oddział Administracyjny 1421
   Oddział Finansowy 1166
Załatw sprawę przez internet
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1119
   Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 559
   Elektroniczna Księga Wieczysta 1442
   Elektroniczny Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego 747
   Portal Orzeczeń 1358
   Portal Informacyjny 1819
Sposób udostępniania akt
   Organizacja czytelni akt 3992
   Regulamin funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 4803
Lista rozpoznawanych spraw
   Lista rozpoznawanych spraw 6902
System Dozoru Elektronicznego
   System Dozoru Elektronicznego 698
Pomoc osobom pokrzywdzonym
   Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin 489
   Pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie 618
Darmowa pomoc prawna
   Darmowa pomoc prawna 1360
   Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 789
Mediacje
   Informacje dotyczące mediacji 803
   Dyżur mediatora 814
Rada Ławnicza
   Rada Ławnicza 512
Ogłoszenia
   Zniesienie Ośrodka Kuratorskiego w Bielawie 1773
   Ogłoszenie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w sprawie o sygnaturze akt III RNs 390/17 274
Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 243/17 19
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 248/17 30
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 446/17 28
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 447/17 40
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 88/18 29
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 97/18 23
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 98/18 4
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 99/18 8
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 101/18 13
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 102/18 58
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 103/18 49
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 105/18 18
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 107/18 19
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 108/18 23
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 109/18 10
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 158/18 25
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 212/18 4
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 346/18 9
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 348/18 10
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 350/18 7
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 352/18 14
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 360/18 6
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 414/18 4
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 486/18 4
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 495/18 2
Oferty pracy
   Konkurs na stanowisko referendarza sądowego 810
   Konkurs na stanowisko stażysty 142
Numery kont, NIP i REGON
   REGON Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 2971
   NIP Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 5715
   Numery kont Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 13330
Opłaty i koszty sądowe
   Koszty sądowe w sprawach cywilnych 13243
   koszty postępowania w sprawach rodzinnych i nieletnich 35261
   Opłaty w sprawach karnych 22844
   opłaty w sprawach gospodarczych 6347
   opłaty w sprawach ksiąg wieczystych 5452
   opłaty sądowe w postępowaniu egzekucyjnym 3808
Ochrona danych osobowych
   Ochrona danych osobowych 173
Kontrola zarządcza
   Plan działalności Sądu na 2018 rok 308
   Plan działalności Sądu na 2017 rok 561
   Plan działalności Sądu na 2016 rok 844
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2017 rok 195
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2016 rok 529
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2015 rok 702
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok 232
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok 530
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok 1332
Zamówienia publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku 665
   Przetarg nieograniczony na ochronę w 2018 roku 1607
   Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2018 roku 1707
   Przetarg nieograniczony na ochronę w 2019 roku 667
   Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2019 roku 705
Czasopismo "PROBACJA"
   Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA" 316