główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN511038
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ135767
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Menu
   Strona główna 135767
Organizacja
   Kontakt 33049
   Obszar właściwości 7377
   Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw 9780
   Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu 2439
   Regulamin bezpieczeństwa i porządku 769
   Biuro Obsługi Interesantów- zakres udzielanych informacji 5511
   Sądy okręgu świdnickiego 1558
   Redakcja biuletynu 3902
Informacje
   Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów 14243
   Lista Sędziów, Asesorów i Referendarzy 26466
   Podział czynności Sędziów, Asesorów i Referendarzy 2688
   Lekarze i biegli sądowi 2769
   Tłumacze przysięgli 648
   Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących 104
   Formularze dokumentów 2201
   Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie 1947
   Właściwość miejscowa i rzeczowa 4040
   Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 5649
   Statystyka sądowa 887
   Sprawozdania finansowe 44
   Kontrola 307
   Przydatne informacje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości 451
Struktura Sądu
   Prezes 4485
   Wiceprezes 2735
   Dyrektor Sądu 2123
   Wydział I Cywilny 10727
   Wydział II Karny 6154
   Wydział III Rodzinny i Nieletnich 7803
   Wydział IV Pracy 2558
   Wydział V Gospodarczy 14400
   Wydział VI Ksiąg Wieczystych 5607
   Sekcja Realizacji Należności Sądowych 1190
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń karnych 4867
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń rodzinnych 4716
   Oddział Administracyjny 1879
   Oddział Finansowy 1552
Załatw sprawę przez internet
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1581
   Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 1421
   Elektroniczna Księga Wieczysta 2129
   Elektroniczny Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego 975
   Portal Orzeczeń 1843
   Portal Informacyjny 2670
Sposób udostępniania akt
   Organizacja czytelni akt 4508
   Regulamin funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 5043
Lista rozpoznawanych spraw
   Lista rozpoznawanych spraw 12027
System Dozoru Elektronicznego
   System Dozoru Elektronicznego 963
Pomoc osobom pokrzywdzonym
   Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin 604
   Pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie 709
Darmowa pomoc prawna
   Darmowa pomoc prawna 2470
   Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 1065
Mediacje
   Informacje dotyczące mediacji 990
   Dyżur mediatora 1136
Rada Ławnicza
   Rada Ławnicza 851
Ogłoszenia
   Zniesienie Ośrodka Kuratorskiego w Bielawie 1887
   Ogłoszenie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w sprawie o sygnaturze akt III RNs 390/17 523
Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 349/18 75
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 355/18 28
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 444/18 64
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 90/19 30
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 91/19 48
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 92/19 47
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 93/19 40
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 94/19 43
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 95/19 43
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 96/19 24
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 155/19 36
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 335/19 24
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 364/19 24
Obwieszczenia komornicze
   Komornik Sądowy Maciej Kozak 315
   Komornik Sądowy Maciej Majchrzak 377
   Komornik Sądowy Anna Szeląg-Adamczyk 322
   Komornik Sądowy Wojciech Szlichta (zastępca komornika - Komornik Sądowy Maciej Majchrzak) 251
   Komornik Sądowy Paweł Wilk 291
Oferty pracy
   Konkurs na stanowisko asystenta sędziego - rozstrzygnięty 942
   Konkurs na stanowisko stażysty - rozstrzygnięty 1745
   Konkurs na stanowisko referendarza sądowego - rozstrzygnięty 1572
Numery kont, NIP i REGON
   REGON Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 3124
   NIP Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 6258
   Numery kont Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 16116
Opłaty i koszty sądowe
   Koszty sądowe w sprawach cywilnych 14014
   koszty postępowania w sprawach rodzinnych i nieletnich 36532
   Opłaty w sprawach karnych 23300
   opłaty w sprawach gospodarczych 6815
   opłaty w sprawach ksiąg wieczystych 6023
   opłaty sądowe w postępowaniu egzekucyjnym 3993
Ochrona danych osobowych
   Ochrona danych osobowych 1354
Kontrola zarządcza
   Plan działalności Sądu na 2019 rok 85
   Plan działalności Sądu na 2018 rok 411
   Plan działalności Sądu na 2017 rok 643
   Plan działalności Sądu na 2016 rok 921
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2018 rok 42
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2017 rok 271
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2016 rok 586
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2015 rok 755
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok 37
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok 319
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok 597
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok 1442
Zamówienia publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku 817
   Przetarg nieograniczony na ochronę w 2019 roku 1512
   Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2019 roku 1480
Czasopismo "PROBACJA"
   Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA" 463