główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN526031
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ156469
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Menu
   Strona główna 156469
Organizacja
   Kontakt 36046
   Obszar właściwości 8009
   Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw 10163
   Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu 2742
   Regulamin bezpieczeństwa i porządku 1008
   Biuro Obsługi Interesantów- zakres udzielanych informacji 7087
   Sądy okręgu świdnickiego 1953
   Redakcja biuletynu 4096
Informacje
   Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów 15556
   Lista Sędziów, Asesorów i Referendarzy 27538
   Podział czynności Sędziów, Asesorów i Referendarzy 3519
   Lekarze i biegli sądowi 3373
   Tłumacze przysięgli 831
   Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących 262
   Formularze dokumentów 2898
   Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie 2599
   Właściwość miejscowa i rzeczowa 5269
   Statystyka sądowa 1147
   Sprawozdania finansowe 215
   Kontrola 505
   Przydatne informacje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości 663
Struktura Sądu
   Prezes 5622
   Wiceprezes 3461
   Dyrektor Sądu 2648
   Wydział I Cywilny 12673
   Wydział II Karny 7733
   Wydział III Rodzinny i Nieletnich 9532
   Wydział IV Pracy 3184
   Wydział V Gospodarczy 17141
   Wydział VI Ksiąg Wieczystych 7110
   Sekcja Realizacji Należności Sądowych 1583
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń karnych 5951
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń rodzinnych 5903
   Oddział Administracyjny 2304
   Oddział Finansowy 1971
Załatw sprawę przez internet
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1939
   Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 1652
   Elektroniczna Księga Wieczysta 2746
   Elektroniczny Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego 1283
   Portal Orzeczeń 2357
   Portal Informacyjny 3447
Sposób udostępniania akt
   Organizacja czytelni akt 5003
   Regulamin funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 5346
Lista rozpoznawanych spraw
   Lista rozpoznawanych spraw 18052
System Dozoru Elektronicznego
   System Dozoru Elektronicznego 1268
Pomoc osobom pokrzywdzonym
   Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin 785
   Pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie 911
Darmowa pomoc prawna
   Darmowa pomoc prawna 3573
   Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 1435
Mediacje
   Informacje dotyczące mediacji 1294
   Dyżur mediatora 1521
Komornicy sądowi
   Informacje o kancelariach 247
   Obwieszczenia komornicze 247
     Komornik Sądowy Maciej Kozak 845
     Komornik Sądowy Maciej Majchrzak 1139
     Komornik Sądowy Anna Szeląg-Adamczyk 867
     Komornik Sądowy Wojciech Szlichta (zastępca komornika - Komornik Sądowy Maciej Majchrzak) 793
     Komornik Sądowy Paweł Wilk 1014
     Komornik Sądowy Aleksander Suszycki 92
Rada Ławnicza
   Rada Ławnicza 1251
Ogłoszenia
   Zniesienie Ośrodka Kuratorskiego w Bielawie 2098
   Ogłoszenie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w sprawie o sygnaturze akt III RNs 390/17 786
Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 6/20 14
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 351/18 136
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 536/18 146
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 602/18 9
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 240/19 215
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 241/19 187
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 260/19 134
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 313/19 146
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 388/19 143
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 389/19 124
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 390/19 107
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 391/19 108
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 400/19 103
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 512/19 8
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 635/19 13
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 647/19 11
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 663/19 13
Oferty pracy
   Konkurs na stanowisko asystenta sędziego - rozstrzygnięty 1585
Numery kont, NIP i REGON
   REGON Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 3396
   NIP Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 7669
   Numery kont Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 18366
Opłaty i koszty sądowe
   Koszty sądowe w sprawach cywilnych 14919
   Opłaty w sprawach karnych 23875
Ochrona danych osobowych
   Ochrona danych osobowych 2069
Kontrola zarządcza
   Plan działalności Sądu na 2020 rok 34
   Plan działalności Sądu na 2019 rok 259
   Plan działalności Sądu na 2018 rok 599
   Plan działalności Sądu na 2017 rok 795
   Plan działalności Sądu na 2016 rok 1087
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2018 rok 183
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2017 rok 429
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2016 rok 726
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2015 rok 888
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok 189
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok 500
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok 769
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok 1649
Zamówienia publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku 1055
   Przetarg nieograniczony na ochronę w 2020 roku 876
   Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2020 roku 996
Czasopismo "PROBACJA"
   Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA" 746