główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN463050
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ122349
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Menu
   Strona główna 122349
Organizacja
   Kontakt 30949
   Obszar właściwości 6989
   Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw 9594
   Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu 2307
   Regulamin bezpieczeństwa i porządku 657
   Biuro Obsługi Interesantów- zakres udzielanych informacji 4635
   Sądy okręgu świdnickiego 1325
   Redakcja biuletynu 3807
Informacje
   Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów 13360
   Lista Sędziów, Asesorów i Referendarzy 25969
   Podział czynności Sędziów, Asesorów i Referendarzy 2316
   Lekarze i biegli sądowi 2393
   Tłumacze przysięgli 570
   Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących 74
   Formularze dokumentów 1826
   Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie 1483
   Właściwość miejscowa i rzeczowa 3345
   Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 4059
   Statystyka sądowa 795
   Kontrola 237
   Przydatne informacje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości 378
Struktura Sądu
   Prezes 3970
   Wiceprezes 2518
   Dyrektor Sądu 1916
   Wydział I Cywilny 9197
   Wydział II Karny 5324
   Wydział III Rodzinny i Nieletnich 6727
   Wydział IV Pracy 2188
   Wydział V Gospodarczy 12489
   Wydział VI Ksiąg Wieczystych 4762
   Sekcja Realizacji Należności Sądowych 1046
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń karnych 4101
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń rodzinnych 3918
   Oddział Administracyjny 1671
   Oddział Finansowy 1344
Załatw sprawę przez internet
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1286
   Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 603
   Elektroniczna Księga Wieczysta 1739
   Elektroniczny Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego 846
   Portal Orzeczeń 1623
   Portal Informacyjny 2254
Sposób udostępniania akt
   Organizacja czytelni akt 4255
   Regulamin funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 4923
Lista rozpoznawanych spraw
   Lista rozpoznawanych spraw 9176
System Dozoru Elektronicznego
   System Dozoru Elektronicznego 788
Pomoc osobom pokrzywdzonym
   Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin 544
   Pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie 646
Darmowa pomoc prawna
   Darmowa pomoc prawna 1842
   Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 897
Mediacje
   Informacje dotyczące mediacji 872
   Dyżur mediatora 959
Rada Ławnicza
   Rada Ławnicza 667
Ogłoszenia
   Zniesienie Ośrodka Kuratorskiego w Bielawie 1824
   Ogłoszenie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w sprawie o sygnaturze akt III RNs 390/17 381
Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 243/17 126
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 97/18 73
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 98/18 50
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 99/18 52
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 101/18 53
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 105/18 78
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 107/18 80
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 108/18 83
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 109/18 47
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 158/18 53
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 346/18 75
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 347/18 41
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 348/18 41
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 349/18 11
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 350/18 72
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 352/18 78
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 353/18 39
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 354/18 43
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 356/18 31
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 357/18 50
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 358/18 43
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 359/18 51
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 360/18 83
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 414/18 52
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 444/18 4
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 147/19 2
Obwieszczenia komornicze
   Komornik Sądowy Maciej Kozak 114
   Komornik Sądowy Maciej Majchrzak 113
   Komornik Sądowy Anna Szeląg-Adamczyk 67
   Komornik Sądowy Wojciech Szlichta (zastępca komornika - Komornik Sądowy Maciej Majchrzak) 77
   Komornik Sądowy Paweł Wilk 64
Oferty pracy
   Konkurs na stanowisko asystenta sędziego 237
   Konkurs na stanowisko stażysty - rozstrzygnięty 1481
   Konkurs na stanowisko referendarza sądowego - rozstrzygnięty 1246
Numery kont, NIP i REGON
   REGON Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 3030
   NIP Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 5922
   Numery kont Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 14716
Opłaty i koszty sądowe
   Koszty sądowe w sprawach cywilnych 13538
   koszty postępowania w sprawach rodzinnych i nieletnich 35809
   Opłaty w sprawach karnych 23009
   opłaty w sprawach gospodarczych 6584
   opłaty w sprawach ksiąg wieczystych 5654
   opłaty sądowe w postępowaniu egzekucyjnym 3885
Ochrona danych osobowych
   Ochrona danych osobowych 628
Kontrola zarządcza
   Plan działalności Sądu na 2019 rok 36
   Plan działalności Sądu na 2018 rok 351
   Plan działalności Sądu na 2017 rok 582
   Plan działalności Sądu na 2016 rok 870
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2018 rok 6
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2017 rok 229
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2016 rok 549
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2015 rok 720
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok 5
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok 268
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok 555
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok 1366
Zamówienia publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku 718
   Przetarg nieograniczony na ochronę w 2019 roku 1050
   Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2019 roku 1074
Czasopismo "PROBACJA"
   Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA" 373