główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN485023
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ128569
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Menu
   Strona główna 128569
Organizacja
   Kontakt 31931
   Obszar właściwości 7154
   Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw 9669
   Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu 2371
   Regulamin bezpieczeństwa i porządku 706
   Biuro Obsługi Interesantów- zakres udzielanych informacji 5053
   Sądy okręgu świdnickiego 1443
   Redakcja biuletynu 3841
Informacje
   Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów 13768
   Lista Sędziów, Asesorów i Referendarzy 26196
   Podział czynności Sędziów, Asesorów i Referendarzy 2485
   Lekarze i biegli sądowi 2549
   Tłumacze przysięgli 601
   Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących 85
   Formularze dokumentów 1974
   Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie 1684
   Właściwość miejscowa i rzeczowa 3669
   Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 4716
   Statystyka sądowa 831
   Sprawozdania finansowe 18
   Kontrola 265
   Przydatne informacje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości 405
Struktura Sądu
   Prezes 4229
   Wiceprezes 2618
   Dyrektor Sądu 2015
   Wydział I Cywilny 9901
   Wydział II Karny 5721
   Wydział III Rodzinny i Nieletnich 7221
   Wydział IV Pracy 2381
   Wydział V Gospodarczy 13404
   Wydział VI Ksiąg Wieczystych 5113
   Sekcja Realizacji Należności Sądowych 1111
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń karnych 4468
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń rodzinnych 4319
   Oddział Administracyjny 1762
   Oddział Finansowy 1432
Załatw sprawę przez internet
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1389
   Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 1366
   Elektroniczna Księga Wieczysta 1906
   Elektroniczny Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego 899
   Portal Orzeczeń 1735
   Portal Informacyjny 2445
Sposób udostępniania akt
   Organizacja czytelni akt 4356
   Regulamin funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 4973
Lista rozpoznawanych spraw
   Lista rozpoznawanych spraw 10405
System Dozoru Elektronicznego
   System Dozoru Elektronicznego 895
Pomoc osobom pokrzywdzonym
   Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin 567
   Pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie 674
Darmowa pomoc prawna
   Darmowa pomoc prawna 2112
   Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 965
Mediacje
   Informacje dotyczące mediacji 916
   Dyżur mediatora 1027
Rada Ławnicza
   Rada Ławnicza 742
Ogłoszenia
   Zniesienie Ośrodka Kuratorskiego w Bielawie 1843
   Ogłoszenie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w sprawie o sygnaturze akt III RNs 390/17 452
Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 347/18 60
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 349/18 28
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 353/18 55
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 354/18 55
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 356/18 46
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 357/18 148
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 358/18 54
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 359/18 62
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 444/18 27
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 90/19 11
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 91/19 9
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 92/19 11
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 93/19 11
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 94/19 10
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 95/19 18
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 118/19 17
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 182/19 9
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 188/19 11
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 219/19 11
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 221/19 11
Obwieszczenia komornicze
   Komornik Sądowy Maciej Kozak 185
   Komornik Sądowy Maciej Majchrzak 206
   Komornik Sądowy Anna Szeląg-Adamczyk 170
   Komornik Sądowy Wojciech Szlichta (zastępca komornika - Komornik Sądowy Maciej Majchrzak) 147
   Komornik Sądowy Paweł Wilk 159
Oferty pracy
   Konkurs na stanowisko asystenta sędziego 665
   Konkurs na stanowisko stażysty - rozstrzygnięty 1629
   Konkurs na stanowisko referendarza sądowego - rozstrzygnięty 1432
Numery kont, NIP i REGON
   REGON Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 3080
   NIP Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 6086
   Numery kont Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 15373
Opłaty i koszty sądowe
   Koszty sądowe w sprawach cywilnych 13801
   koszty postępowania w sprawach rodzinnych i nieletnich 36133
   Opłaty w sprawach karnych 23135
   opłaty w sprawach gospodarczych 6687
   opłaty w sprawach ksiąg wieczystych 5777
   opłaty sądowe w postępowaniu egzekucyjnym 3938
Ochrona danych osobowych
   Ochrona danych osobowych 1065
Kontrola zarządcza
   Plan działalności Sądu na 2019 rok 61
   Plan działalności Sądu na 2018 rok 362
   Plan działalności Sądu na 2017 rok 597
   Plan działalności Sądu na 2016 rok 882
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2018 rok 23
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2017 rok 236
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2016 rok 559
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2015 rok 734
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok 16
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok 282
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok 567
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok 1388
Zamówienia publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku 749
   Przetarg nieograniczony na ochronę w 2019 roku 1219
   Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2019 roku 1271
Czasopismo "PROBACJA"
   Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA" 400