główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN394052
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ99313
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Menu
   Strona główna 99313
Organizacja
   Kontakt 27417
   Obszar właściwości 6561
   Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw 9315
   Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu 2178
   Regulamin bezpieczeństwa i porządku 552
   Biuro Obsługi Interesantów- zakres udzielanych informacji 3258
   Sądy okręgu świdnickiego 1050
   Redakcja biuletynu 3689
Informacje
   Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów 11949
   Lista Sędziów, Asesorów i Referendarzy 25312
   Podział czynności Sędziów, Asesorów i Referendarzy 1766
   Lekarze i biegli sądowi 1638
   Tłumacze przysięgli 478
   Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących 28
   Formularze dokumentów 1355
   Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie 957
   Właściwość miejscowa i rzeczowa 2489
   Komornicy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 2244
   Statystyka sądowa 704
   Kontrola 168
   Przydatne informacje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości 315
Struktura Sądu
   Prezes 3019
   Wiceprezes 1961
   Dyrektor Sądu 1518
   Wydział I Cywilny 7037
   Wydział II Karny 3923
   Wydział III Rodzinny i Nieletnich 4955
   Wydział IV Pracy 1678
   Wydział V Gospodarczy 9079
   Wydział VI Ksiąg Wieczystych 3468
   Sekcja Realizacji Należności Sądowych 837
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń karnych 2989
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń rodzinnych 3036
   Oddział Administracyjny 1332
   Oddział Finansowy 1100
Załatw sprawę przez internet
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1039
   Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 541
   Elektroniczna Księga Wieczysta 1286
   Elektroniczny Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego 712
   Portal Orzeczeń 1253
   Portal Informacyjny 1674
Sposób udostępniania akt
   Organizacja czytelni akt 3847
   Regulamin funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 4718
Lista rozpoznawanych spraw
   Lista rozpoznawanych spraw 5915
System Dozoru Elektronicznego
   System Dozoru Elektronicznego 658
Pomoc osobom pokrzywdzonym
   Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin 459
   Pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie 598
Darmowa pomoc prawna
   Darmowa pomoc prawna 1228
   Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 749
Mediacje
   Informacje dotyczące mediacji 772
   Dyżur mediatora 747
   Międzynarodowy Dzień Mediacji 2018 17
Rada Ławnicza
   Rada Ławnicza 450
Ogłoszenia
   Zniesienie Ośrodka Kuratorskiego w Bielawie 1750
   Ogłoszenie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w sprawie o sygnaturze akt III RNs 390/17 217
Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 91/17 96
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 92/17 131
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 248/17 9
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 254/17 95
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 341/17 160
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 446/17 15
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 447/17 20
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 88/18 5
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 102/18 41
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 103/18 26
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 325/18 1
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 379/18 9
Oferty pracy
Numery kont, NIP i REGON
   REGON Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 2944
   NIP Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 5650
   Numery kont Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 12725
Opłaty i koszty sądowe
   Koszty sądowe w sprawach cywilnych 12891
   koszty postępowania w sprawach rodzinnych i nieletnich 35055
   Opłaty w sprawach karnych 22774
   opłaty w sprawach gospodarczych 6232
   opłaty w sprawach ksiąg wieczystych 5391
   opłaty sądowe w postępowaniu egzekucyjnym 3770
Ochrona danych osobowych
   Ochrona danych osobowych 147
Kontrola zarządcza
   Plan działalności Sądu na 2018 rok 288
   Plan działalności Sądu na 2017 rok 552
   Plan działalności Sądu na 2016 rok 832
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2017 rok 181
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2016 rok 518
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2015 rok 689
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok 210
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok 521
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok 1311
Zamówienia publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku 624
   Przetarg nieograniczony na ochronę w 2018 roku 1204
   Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2018 roku 1352
Czasopismo "PROBACJA"
   Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA" 285