główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN290449
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ67414
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Menu
   Strona główna 67414
Organizacja
   Kontakt 22949
   Obszar właściwości 5787
   Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw 8739
   Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu 1842
   Regulamin bezpieczeństwa i porządku 196
   Biuro Obsługi Interesantów- zakres udzielanych informacji 1382
   Sądy okręgu świdnickiego 499
   Redakcja biuletynu 3264
Informacje
   Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów 9817
   Lista Sędziów i Referendarzy 23953
   Podział czynności Sędziów i Referendarzy 840
   Lekarze sądowi 470
   Tłumacze przysięgli 205
   Formularze dokumentów 502
   Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie 266
   Właściwość miejscowa i rzeczowa 852
   Komornicy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 609
   Statystyka sądowa 345
Struktura Sądu
   Prezes 1228
   Wiceprezes 760
   Dyrektor Sądu 749
   Wydział I Cywilny 3119
   Wydział II Karny 1778
   Wydział III Rodzinny i Nieletnich 2136
   Wydział IV Pracy 742
   Wydział V Gospodarczy 3969
   Wydział VI Ksiąg Wieczystych 1436
   Sekcja Realizacji Należności Sądowych 372
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń karnych 1154
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń rodzinnych 1457
   Oddział Administracyjny 645
   Oddział Finansowy 504
Załatw sprawę przez internet
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 446
   Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 265
   Elektroniczna Księga Wieczysta 481
   Elektroniczny Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego 350
   Portal Orzeczeń 563
   Portal Informacyjny 717
Sposób udostępniania akt
   Organizacja czytelni akt 2947
   Regulamin funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 4349
Lista rozpoznawanych spraw
   Lista rozpoznawanych spraw 2059
System Dozoru Elektronicznego
   System Dozoru Elektronicznego 296
Pomoc osobom pokrzywdzonym
   Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin 219
   Pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie 243
Darmowa pomoc prawna
   Darmowa pomoc prawna 411
   Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 325
Mediacje
   Informacje dotyczące mediacji 364
   Stały dyżur mediatora 191
Ogłoszenia
   Zniesienie Ośrodka Kuratorskiego w Bielawie 1474
Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 646/14 55
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 250/15 53
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 84/17 35
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 87/17 45
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 88/17 36
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 120/17 79
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 118/17 65
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 129/17 103
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 251/17 92
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 256/17 95
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 116/17 95
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1330/16 147
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 226/17 54
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 252/17 70
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 250/17 72
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 245/17 64
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 246/17 67
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 257/17 59
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 247/17 52
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 189/17 34
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 244/17 37
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 249/17 29
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 253/17 28
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 448/17 27
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze I Ns 667/17 31
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze I Ns 86/17 209
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze I Ns 96/17 295
Numery kont, NIP i REGON
   REGON Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 2662
   NIP Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 5153
   Numery kont Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 9419
Opłaty i koszty sądowe
   Koszty sądowe w sprawach cywilnych 11212
   koszty postępowania w sprawach rodzinnych i nieletnich 33968
   Opłaty w sprawach karnych 22382
   opłaty w sprawach gospodarczych 5539
   opłaty w sprawach ksiąg wieczystych 4937
   opłaty sądowe w postępowaniu egzekucyjnym 3485
Kontrola zarządcza
   Plan działalności Sądu na 2017 rok 311
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2015 rok 445
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok 1083
   Plan działalności Sądu na 2016 rok 609
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2016 rok 306
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok 252
Zamówienia publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 312
   Przetarg nieograniczony na ochronę w 2018 roku 333
   Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2018 roku 333