główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN441984
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ115046
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Menu
   Strona główna 115046
Organizacja
   Kontakt 29799
   Obszar właściwości 6845
   Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw 9498
   Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu 2268
   Regulamin bezpieczeństwa i porządku 631
   Biuro Obsługi Interesantów- zakres udzielanych informacji 4117
   Sądy okręgu świdnickiego 1206
   Redakcja biuletynu 3767
Informacje
   Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów 12844
   Lista Sędziów, Asesorów i Referendarzy 25747
   Podział czynności Sędziów, Asesorów i Referendarzy 2090
   Lekarze i biegli sądowi 2210
   Tłumacze przysięgli 543
   Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących 60
   Formularze dokumentów 1621
   Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie 1286
   Właściwość miejscowa i rzeczowa 3026
   Komornicy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 3190
   Statystyka sądowa 753
   Kontrola 214
   Przydatne informacje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości 355
Struktura Sądu
   Prezes 3680
   Wiceprezes 2369
   Dyrektor Sądu 1780
   Wydział I Cywilny 8442
   Wydział II Karny 4845
   Wydział III Rodzinny i Nieletnich 6005
   Wydział IV Pracy 1987
   Wydział V Gospodarczy 11309
   Wydział VI Ksiąg Wieczystych 4265
   Sekcja Realizacji Należności Sądowych 986
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń karnych 3719
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń rodzinnych 3555
   Oddział Administracyjny 1551
   Oddział Finansowy 1235
Załatw sprawę przez internet
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1193
   Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 583
   Elektroniczna Księga Wieczysta 1568
   Elektroniczny Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego 794
   Portal Orzeczeń 1459
   Portal Informacyjny 2005
Sposób udostępniania akt
   Organizacja czytelni akt 4111
   Regulamin funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 4854
Lista rozpoznawanych spraw
   Lista rozpoznawanych spraw 8065
System Dozoru Elektronicznego
   System Dozoru Elektronicznego 747
Pomoc osobom pokrzywdzonym
   Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin 517
   Pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie 636
Darmowa pomoc prawna
   Darmowa pomoc prawna 1549
   Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 837
Mediacje
   Informacje dotyczące mediacji 834
   Dyżur mediatora 892
Rada Ławnicza
   Rada Ławnicza 588
Ogłoszenia
   Zniesienie Ośrodka Kuratorskiego w Bielawie 1799
   Ogłoszenie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w sprawie o sygnaturze akt III RNs 390/17 327
Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 243/17 66
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 248/17 50
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 446/17 49
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 447/17 62
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 88/18 46
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 97/18 48
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 98/18 21
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 99/18 27
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 101/18 33
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 102/18 78
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 103/18 66
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 105/18 47
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 107/18 46
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 108/18 51
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 109/18 31
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 158/18 39
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 346/18 40
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 347/18 25
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 348/18 30
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 350/18 36
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 352/18 40
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 353/18 25
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 354/18 25
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 356/18 13
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 357/18 28
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 358/18 26
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 359/18 29
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 360/18 48
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 414/18 23
Oferty pracy
   Konkurs na stanowisko referendarza sądowego 854
   Konkurs na stanowisko stażysty 1180
Numery kont, NIP i REGON
   REGON Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 3001
   NIP Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 5799
   Numery kont Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 14026
Opłaty i koszty sądowe
   Koszty sądowe w sprawach cywilnych 13372
   koszty postępowania w sprawach rodzinnych i nieletnich 35506
   Opłaty w sprawach karnych 22915
   opłaty w sprawach gospodarczych 6456
   opłaty w sprawach ksiąg wieczystych 5534
   opłaty sądowe w postępowaniu egzekucyjnym 3847
Ochrona danych osobowych
   Ochrona danych osobowych 364
Kontrola zarządcza
   Plan działalności Sądu na 2019 rok 10
   Plan działalności Sądu na 2018 rok 337
   Plan działalności Sądu na 2017 rok 572
   Plan działalności Sądu na 2016 rok 858
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2017 rok 207
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2016 rok 539
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2015 rok 711
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok 245
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok 542
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok 1348
Zamówienia publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku 692
   Przetarg nieograniczony na ochronę w 2018 roku 1818
   Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2018 roku 1836
   Przetarg nieograniczony na ochronę w 2019 roku 826
   Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2019 roku 894
Czasopismo "PROBACJA"
   Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA" 345