główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN483296
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ141996
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Menu
   Strona główna 141996
Organizacja
   Kontakt 33993
   Obszar właściwości 7596
   Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw 9900
   Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu 2514
   Regulamin bezpieczeństwa i porządku 861
   Biuro Obsługi Interesantów- zakres udzielanych informacji 5993
   Sądy okręgu świdnickiego 1690
   Redakcja biuletynu 3968
Informacje
   Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów 14644
   Lista Sędziów, Asesorów i Referendarzy 26885
   Podział czynności Sędziów, Asesorów i Referendarzy 2940
   Lekarze i biegli sądowi 2974
   Tłumacze przysięgli 708
   Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących 151
   Formularze dokumentów 2409
   Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie 2140
   Właściwość miejscowa i rzeczowa 4397
   Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 6624
   Statystyka sądowa 978
   Sprawozdania finansowe 93
   Kontrola 372
   Przydatne informacje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości 531
Struktura Sądu
   Prezes 4836
   Wiceprezes 2929
   Dyrektor Sądu 2265
   Wydział I Cywilny 11385
   Wydział II Karny 6607
   Wydział III Rodzinny i Nieletnich 8369
   Wydział IV Pracy 2767
   Wydział V Gospodarczy 15251
   Wydział VI Ksiąg Wieczystych 6124
   Sekcja Realizacji Należności Sądowych 1343
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń karnych 5247
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń rodzinnych 5125
   Oddział Administracyjny 2019
   Oddział Finansowy 1674
Załatw sprawę przez internet
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1700
   Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 1491
   Elektroniczna Księga Wieczysta 2319
   Elektroniczny Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego 1074
   Portal Orzeczeń 2002
   Portal Informacyjny 2900
Sposób udostępniania akt
   Organizacja czytelni akt 4674
   Regulamin funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 5144
Lista rozpoznawanych spraw
   Lista rozpoznawanych spraw 13344
System Dozoru Elektronicznego
   System Dozoru Elektronicznego 1045
Pomoc osobom pokrzywdzonym
   Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin 653
   Pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie 768
Darmowa pomoc prawna
   Darmowa pomoc prawna 2857
   Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 1178
Mediacje
   Informacje dotyczące mediacji 1079
   Dyżur mediatora 1275
   Tydzień Mediacji 2019 18
Rada Ławnicza
   Rada Ławnicza 961
Ogłoszenia
   Zniesienie Ośrodka Kuratorskiego w Bielawie 1958
   Ogłoszenie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w sprawie o sygnaturze akt III RNs 390/17 610
Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 355/18 107
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 536/18 17
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 90/19 72
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 91/19 110
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 92/19 112
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 93/19 98
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 94/19 90
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 95/19 89
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 96/19 84
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 155/19 94
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 240/19 46
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 241/19 56
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 260/19 18
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 303/19 17
Obwieszczenia komornicze
   Komornik Sądowy Maciej Kozak 465
   Komornik Sądowy Maciej Majchrzak 587
   Komornik Sądowy Anna Szeląg-Adamczyk 475
   Komornik Sądowy Wojciech Szlichta (zastępca komornika - Komornik Sądowy Maciej Majchrzak) 416
   Komornik Sądowy Paweł Wilk 448
Oferty pracy
   Konkurs na stanowisko asystenta sędziego - rozstrzygnięty 1155
   Konkurs na stanowisko stażysty - rozstrzygnięty 1934
   Konkurs na stanowisko referendarza sądowego - rozstrzygnięty 1751
Numery kont, NIP i REGON
   REGON Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 3208
   NIP Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 6475
   Numery kont Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 16822
Opłaty i koszty sądowe
   Koszty sądowe w sprawach cywilnych 14329
   Opłaty w sprawach karnych 23525
Ochrona danych osobowych
   Ochrona danych osobowych 1635
Kontrola zarządcza
   Plan działalności Sądu na 2019 rok 141
   Plan działalności Sądu na 2018 rok 468
   Plan działalności Sądu na 2017 rok 691
   Plan działalności Sądu na 2016 rok 972
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2018 rok 88
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2017 rok 324
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2016 rok 640
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2015 rok 795
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok 86
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok 364
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok 653
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok 1525
Zamówienia publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku 879
   Przetarg nieograniczony na ochronę w 2019 roku 1803
   Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2019 roku 1710
Czasopismo "PROBACJA"
   Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA" 574