główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN553043
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ165824
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Menu
   Strona główna 165824
Organizacja
   Kontakt 37178
   Obszar właściwości 8561
   Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw 10694
   Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu 3220
   Regulamin bezpieczeństwa i porządku 1486
   Biuro Obsługi Interesantów- zakres udzielanych informacji 7882
   Sądy okręgu świdnickiego 2464
   Redakcja biuletynu 4565
Informacje
   Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów 16286
   Lista Sędziów, Asesorów i Referendarzy 28185
   Podział czynności Sędziów, Asesorów i Referendarzy 4132
   Lekarze i biegli sądowi 3901
   Tłumacze przysięgli 1302
   Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących 725
   Formularze dokumentów 3512
   Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie 2756
   Właściwość miejscowa i rzeczowa 5543
   Statystyka sądowa 1202
   Sprawozdania finansowe 254
   Kontrola 542
   Przydatne informacje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości 710
Struktura Sądu
   Prezes 5850
   Dyrektor Sądu 2747
   Wydział I Cywilny 13163
   Wydział II Karny 8079
   Wydział III Rodzinny i Nieletnich 9939
   Wydział IV Pracy 3332
   Wydział V Gospodarczy 17728
   Wydział VI Ksiąg Wieczystych 7457
   Sekcja Realizacji Należności Sądowych 1696
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń karnych 6166
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń rodzinnych 6177
   Oddział Administracyjny 2406
   Oddział Finansowy 2059
Załatw sprawę przez internet
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2032
   Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 1691
   Elektroniczna Księga Wieczysta 2914
   Elektroniczny Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego 1348
   Portal Orzeczeń 2489
   Portal Informacyjny 3611
Sposób udostępniania akt
   Organizacja czytelni akt 5166
   Regulamin funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 5405
Lista rozpoznawanych spraw
   Lista rozpoznawanych spraw 20182
System Dozoru Elektronicznego
   System Dozoru Elektronicznego 1313
Pomoc osobom pokrzywdzonym
   Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin 839
   Pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie 963
Darmowa pomoc prawna
   Darmowa pomoc prawna 3831
   Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 1517
Mediacje
   Informacje dotyczące mediacji 1349
   Dyżur mediatora 1599
Komornicy sądowi
   Informacje o kancelariach 397
   Obwieszczenia komornicze 390
     Komornik Sądowy Maciej Kozak 964
     Komornik Sądowy Maciej Majchrzak 1294
     Komornik Sądowy Anna Szeląg-Adamczyk 1013
     Komornik Sądowy Wojciech Szlichta 912
     Komornik Sądowy Paweł Wilk 1159
     Komornik Sądowy Aleksander Suszycki 151
Rada Ławnicza
   Rada Ławnicza 1329
Ogłoszenia
   Zniesienie Ośrodka Kuratorskiego w Bielawie 2141
   Ogłoszenie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w sprawie o sygnaturze akt III RNs 390/17 831
Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 44/20 25
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 45/20 21
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 53/20 19
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 54/20 19
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 351/18 179
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 536/18 188
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 260/19 163
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 313/19 180
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 388/19 229
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 389/19 166
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 390/19 146
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 391/19 153
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 400/19 164
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 512/19 50
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 513/19 43
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 515/19 40
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 516/19 43
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 517/19 44
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 580/19 17
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 633/19 37
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 635/19 55
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 644/19 40
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 647/19 73
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 663/19 63
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 664/19 50
Oferty pracy
   Konkurs na stanowisko asystenta sędziego - rozstrzygnięty 1794
Numery kont, NIP i REGON
   REGON Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 3450
   NIP Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 7848
   Numery kont Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 18858
Opłaty i koszty sądowe
   Koszty sądowe w sprawach cywilnych 15092
   Opłaty w sprawach karnych 24005
Ochrona danych osobowych
   Ochrona danych osobowych 2364
Kontrola zarządcza
   Plan działalności Sądu na 2020 rok 91
   Plan działalności Sądu na 2019 rok 299
   Plan działalności Sądu na 2018 rok 642
   Plan działalności Sądu na 2017 rok 832
   Plan działalności Sądu na 2016 rok 1131
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2018 rok 221
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2017 rok 469
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2016 rok 759
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2015 rok 924
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok 228
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok 542
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok 817
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok 1690
Zamówienia publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku 1103
   Przetarg nieograniczony na ochronę w 2020 roku 1092
   Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2020 roku 1234
Czasopismo "PROBACJA"
   Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA" 798