główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN500606
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ148953
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Menu
   Strona główna 148953
Organizacja
   Kontakt 34884
   Obszar właściwości 7782
   Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw 10000
   Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu 2627
   Regulamin bezpieczeństwa i porządku 921
   Biuro Obsługi Interesantów- zakres udzielanych informacji 6488
   Sądy okręgu świdnickiego 1806
   Redakcja biuletynu 4028
Informacje
   Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów 15046
   Lista Sędziów, Asesorów i Referendarzy 27164
   Podział czynności Sędziów, Asesorów i Referendarzy 3194
   Lekarze i biegli sądowi 3148
   Tłumacze przysięgli 763
   Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących 194
   Formularze dokumentów 2606
   Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie 2359
   Właściwość miejscowa i rzeczowa 4815
   Statystyka sądowa 1037
   Sprawozdania finansowe 146
   Kontrola 415
   Przydatne informacje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości 575
Struktura Sądu
   Prezes 5139
   Wiceprezes 3153
   Dyrektor Sądu 2421
   Wydział I Cywilny 11946
   Wydział II Karny 7061
   Wydział III Rodzinny i Nieletnich 8872
   Wydział IV Pracy 2925
   Wydział V Gospodarczy 16140
   Wydział VI Ksiąg Wieczystych 6546
   Sekcja Realizacji Należności Sądowych 1446
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń karnych 5573
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń rodzinnych 5488
   Oddział Administracyjny 2162
   Oddział Finansowy 1807
Załatw sprawę przez internet
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1795
   Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 1557
   Elektroniczna Księga Wieczysta 2503
   Elektroniczny Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego 1166
   Portal Orzeczeń 2168
   Portal Informacyjny 3169
Sposób udostępniania akt
   Organizacja czytelni akt 4816
   Regulamin funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 5231
Lista rozpoznawanych spraw
   Lista rozpoznawanych spraw 15348
System Dozoru Elektronicznego
   System Dozoru Elektronicznego 1107
Pomoc osobom pokrzywdzonym
   Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin 694
   Pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie 824
Darmowa pomoc prawna
   Darmowa pomoc prawna 3189
   Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 1280
Mediacje
   Informacje dotyczące mediacji 1170
   Dyżur mediatora 1387
   Tydzień Mediacji 2019 111
Komornicy sądowi
   Informacje o kancelariach 42
   Obwieszczenia komornicze 28
     Komornik Sądowy Maciej Kozak 642
     Komornik Sądowy Maciej Majchrzak 910
     Komornik Sądowy Anna Szeląg-Adamczyk 666
     Komornik Sądowy Wojciech Szlichta (zastępca komornika - Komornik Sądowy Maciej Majchrzak) 608
     Komornik Sądowy Paweł Wilk 729
     Komornik Sądowy Aleksander Suszycki 1
Rada Ławnicza
   Rada Ławnicza 1088
Ogłoszenia
   Zniesienie Ośrodka Kuratorskiego w Bielawie 2014
   Ogłoszenie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w sprawie o sygnaturze akt III RNs 390/17 692
Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 379/16 76
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 351/18 59
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 355/18 186
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 536/18 80
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 90/19 121
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 91/19 149
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 92/19 158
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 93/19 149
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 94/19 132
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 96/19 139
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 155/19 136
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 239/19 49
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 240/19 99
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 241/19 112
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 260/19 67
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 289/19 47
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 313/19 57
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 388/19 49
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 389/19 47
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 390/19 39
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 391/19 35
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 489/19 46
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 490/19 39
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 557/19 1
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 762/19 45
Oferty pracy
   Konkurs na stanowisko asystenta sędziego - rozstrzygnięty 1357
   Konkurs na stanowisko stażysty - rozstrzygnięty 2114
   Konkurs na stanowisko referendarza sądowego - rozstrzygnięty 1935
Numery kont, NIP i REGON
   REGON Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 3312
   NIP Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 7447
   Numery kont Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 17458
Opłaty i koszty sądowe
   Koszty sądowe w sprawach cywilnych 14623
   Opłaty w sprawach karnych 23693
Ochrona danych osobowych
   Ochrona danych osobowych 1828
Kontrola zarządcza
   Plan działalności Sądu na 2019 rok 184
   Plan działalności Sądu na 2018 rok 511
   Plan działalności Sądu na 2017 rok 733
   Plan działalności Sądu na 2016 rok 1012
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2018 rok 123
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2017 rok 365
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2016 rok 676
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2015 rok 831
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok 124
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok 418
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok 692
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok 1573
Zamówienia publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku 995
   Przetarg nieograniczony na ochronę w 2020 roku 599
   Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2020 roku 685
Czasopismo "PROBACJA"
   Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA" 636