główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN335408
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ79731
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Menu
   Strona główna 79731
Organizacja
   Kontakt 24516
   Obszar właściwości 6138
   Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw 9025
   Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu 2020
   Regulamin bezpieczeństwa i porządku 383
   Biuro Obsługi Interesantów- zakres udzielanych informacji 1966
   Sądy okręgu świdnickiego 752
   Redakcja biuletynu 3487
Informacje
   Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów 10623
   Lista Sędziów, Asesorów i Referendarzy 24548
   Podział czynności Sędziów, Asesorów i Referendarzy 1337
   Lekarze i biegli sądowi 907
   Tłumacze przysięgli 356
   Formularze dokumentów 846
   Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie 558
   Właściwość miejscowa i rzeczowa 1450
   Komornicy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 1070
   Statystyka sądowa 576
   Kontrola 11
   Przydatne informacje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości 193
Struktura Sądu
   Prezes 1984
   Wiceprezes 1302
   Dyrektor Sądu 1115
   Wydział I Cywilny 4750
   Wydział II Karny 2635
   Wydział III Rodzinny i Nieletnich 3233
   Wydział IV Pracy 1125
   Wydział V Gospodarczy 5841
   Wydział VI Ksiąg Wieczystych 2285
   Sekcja Realizacji Należności Sądowych 616
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń karnych 1783
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń rodzinnych 2036
   Oddział Administracyjny 949
   Oddział Finansowy 790
Załatw sprawę przez internet
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 732
   Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 425
   Elektroniczna Księga Wieczysta 855
   Elektroniczny Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego 524
   Portal Orzeczeń 866
   Portal Informacyjny 1163
Sposób udostępniania akt
   Organizacja czytelni akt 3313
   Regulamin funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 4539
Lista rozpoznawanych spraw
   Lista rozpoznawanych spraw 3348
System Dozoru Elektronicznego
   System Dozoru Elektronicznego 524
Pomoc osobom pokrzywdzonym
   Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin 353
   Pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie 455
Darmowa pomoc prawna
   Darmowa pomoc prawna 706
   Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 546
Mediacje
   Informacje dotyczące mediacji 596
   Stały dyżur mediatora 470
Rada Ławnicza
   Rada Ławnicza 239
Ogłoszenia
   Zniesienie Ośrodka Kuratorskiego w Bielawie 1634
Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 646/14 283
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 936/14 13
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 84/17 201
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 87/17 189
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 88/17 187
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 120/17 226
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 118/17 211
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 188/17 73
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 226/17 213
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 257/17 203
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 247/17 199
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 189/17 157
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 244/17 167
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 249/17 172
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 253/17 174
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 254/17 131
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 280/17 128
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 335/17 143
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 345/17 142
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 448/17 172
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 449/17 127
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 681/17 73
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze I Ns 86/17 341
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze I Ns 96/17 443
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 65/18 80
Oferty pracy
   Konkurs na stanowisko asystenta sędziego 348
Numery kont, NIP i REGON
   REGON Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 2804
   NIP Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 5369
   Numery kont Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 10677
Opłaty i koszty sądowe
   Koszty sądowe w sprawach cywilnych 11663
   koszty postępowania w sprawach rodzinnych i nieletnich 34362
   Opłaty w sprawach karnych 22557
   opłaty w sprawach gospodarczych 5810
   opłaty w sprawach ksiąg wieczystych 5137
   opłaty sądowe w postępowaniu egzekucyjnym 3631
Kontrola zarządcza
   Plan działalności Sądu na 2018 rok 165
   Plan działalności Sądu na 2017 rok 466
   Plan działalności Sądu na 2016 rok 752
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2017 rok 82
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2016 rok 436
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2015 rok 587
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok 88
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok 413
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok 1205
Zamówienia publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku 489
   Przetarg nieograniczony na ochronę w 2018 roku 723
   Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2018 roku 800
Czasopismo "PROBACJA"
   Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA" 171