Statystyki odwiedzin strony BIP

Organizacja
   Kontakt 38293
   Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw 11036
   Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu 3499
   Regulamin bezpieczeństwa i porządku 1766
   Biuro Obsługi Interesantów- zakres udzielanych informacji 8564
   Sądy okręgu świdnickiego 2795
   Redakcja biuletynu 4827
Informacje
   Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów 16895
   Lekarze i biegli sądowi 4240
   Tłumacze przysięgli 1571
   Formularze dokumentów 3929
   Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie 3159
   Statystyka sądowa 1424
   Sprawozdania finansowe 465
   Kontrola 641
   Przydatne informacje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości 850
Struktura Sądu
   Lista Sędziów, Asesorów i Referendarzy 28604
   Podział czynności Sędziów, Asesorów i Referendarzy 4515
   Prezes 6238
   Dyrektor Sądu 2938
   Wydział I Cywilny 13903
   Wydział II Karny 8663
   Wydział III Rodzinny i Nieletnich 10648
   Wydział IV Pracy 3551
   Wydział V Gospodarczy 18604
   Wydział VI Ksiąg Wieczystych 7938
   Właściwość miejscowa i rzeczowa 6063
   Sekcja Realizacji Należności Sądowych 1857
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń karnych 6611
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń rodzinnych 6515
   Oddział Administracyjny 2600
   Oddział Finansowy 2223
Załatw sprawę przez internet
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2283
   Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 1805
   Elektroniczna Księga Wieczysta 3165
   Elektroniczny Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego 1530
   Portal Orzeczeń 2700
   Portal Informacyjny 4012
Sposób udostępniania akt
   Organizacja czytelni akt 5339
   Regulamin funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 5525
Lista rozpoznawanych spraw
   Lista rozpoznawanych spraw 21794
System Dozoru Elektronicznego
   System Dozoru Elektronicznego 1443
Pomoc osobom pokrzywdzonym
   Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin 968
   Pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie 1118
Darmowa pomoc prawna
   Darmowa pomoc prawna 4146
   Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 1675
   Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje 18
Mediacje
   Informacje dotyczące mediacji 1484
   Dyżur mediatora 1742
Komornicy sądowi
   Informacje o kancelariach 757
   Obwieszczenia komornicze 715
     Komornik Sądowy Maciej Kozak 1071
     Komornik Sądowy Maciej Majchrzak 1445
     Komornik Sądowy Anna Szeląg-Adamczyk 1122
     Komornik Sądowy Wojciech Szlichta 1043
     Komornik Sądowy Paweł Wilk 1336
Rada Ławnicza
   Rada Ławnicza 1492
Ogłoszenia
   Zniesienie Ośrodka Kuratorskiego w Bielawie 2238
   Ogłoszenie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w sprawie o sygnaturze akt III RNs 390/17 957
Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 111/20 58
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 120/20 35
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 121/20 50
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 132/20 48
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 536/18 293
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 388/19 333
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 389/19 270
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 390/19 250
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 391/19 251
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 400/19 276
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 454/19 94
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 499/19 80
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 512/19 154
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 513/19 145
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 514/19 100
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 515/19 145
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 516/19 134
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 517/19 173
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 633/19 128
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 635/19 159
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 644/19 141
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 647/19 193
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 663/19 157
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 664/19 169
Oferty pracy
   Konkurs na stanowisko asystenta sędziego - rozstrzygnięty 2066
Numery kont, NIP i REGON
   REGON Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 3632
   NIP Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 8976
   Numery kont Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 19577
Opłaty i koszty sądowe
   Koszty sądowe w sprawach cywilnych 15380
   Opłaty w sprawach karnych 24207
Ochrona danych osobowych
   Ochrona danych osobowych 2835
Kontrola zarządcza
   Plan działalności Sądu na 2020 rok 205
   Plan działalności Sądu na 2019 rok 382
   Plan działalności Sądu na 2018 rok 736
   Plan działalności Sądu na 2017 rok 910
   Plan działalności Sądu na 2016 rok 1218
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2019 rok 79
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2018 rok 308
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2017 rok 556
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2016 rok 838
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2015 rok 1005
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok 102
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok 346
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok 645
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok 905
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok 1775
Zamówienia publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku 1186
   Przetarg nieograniczony na ochronę w 2020 roku 1389
   Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2020 roku 1545
Czasopismo "PROBACJA"
   Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA" 919
Łączna liczba odwiedzin:591510