główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN272119
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ61535
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Menu
   Strona główna 61535
Organizacja
   Kontakt 22090
   Obszar właściwości 5630
   Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw 8641
   Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu 1794
   Regulamin bezpieczeństwa i porządku 147
   Biuro Obsługi Interesantów- zakres udzielanych informacji 1121
   Sądy okręgu świdnickiego 359
   Redakcja biuletynu 3204
Informacje
   Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów 9421
   Lista Sędziów i Referendarzy 23725
   Podział czynności Sędziów i Referendarzy 630
   Lekarze sądowi 314
   Tłumacze przysięgli 163
   Formularze dokumentów 391
   Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie 187
   Właściwość miejscowa i rzeczowa 568
   Komornicy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 412
   Statystyka sądowa 287
Struktura Sądu
   Prezes 857
   Wiceprezes 556
   Dyrektor Sądu 580
   Wydział I Cywilny 2159
   Wydział II Karny 1295
   Wydział III Rodzinny i Nieletnich 1577
   Wydział IV Pracy 595
   Wydział V Gospodarczy 2950
   Wydział VI Ksiąg Wieczystych 1064
   Sekcja Realizacji Należności Sądowych 303
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń karnych 795
   Zespół Kuratorski ds. orzeczeń rodzinnych 1136
   Oddział Administracyjny 506
   Oddział Finansowy 392
Załatw sprawę przez internet
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 359
   Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 215
   Elektroniczna Księga Wieczysta 384
   Elektroniczny Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego 298
   Portal Orzeczeń 409
   Portal Informacyjny 548
Sposób udostępniania akt
   Organizacja czytelni akt 2825
   Regulamin funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie 4296
Lista rozpoznawanych spraw
   Lista rozpoznawanych spraw 1462
System Dozoru Elektronicznego
   System Dozoru Elektronicznego 248
Pomoc osobom pokrzywdzonym
   Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin 183
   Pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie 199
Darmowa pomoc prawna
   Darmowa pomoc prawna 317
   Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 258
Mediacje
   Informacje dotyczące mediacji 281
   Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji 91
Ogłoszenia
   Zniesienie Ośrodka Kuratorskiego w Bielawie 1406
Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze I Ns 95/17 281
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 94/17 223
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 120/17 7
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 117/17 183
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 118/17 23
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 128/17 170
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 129/17 63
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 251/17 61
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 256/17 63
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 116/17 52
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1330/16 108
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygn. akt I Ns 90/17 155
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 226/17 12
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 252/17 42
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 250/17 36
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 245/17 36
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 246/17 31
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 257/17 23
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 247/17 7
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 612/17 7
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 85/17 160
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 89/17 141
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 93/17 163
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 98/17 173
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze I Ns 86/17 167
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze I Ns 96/17 244
   Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 515/17 30
Numery kont, NIP i REGON
   REGON Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 2618
   NIP Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 5062
   Numery kont Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 8734
Opłaty i koszty sądowe
   Koszty sądowe w sprawach cywilnych 11002
   koszty postępowania w sprawach rodzinnych i nieletnich 33842
   Opłaty w sprawach karnych 22323
   opłaty w sprawach gospodarczych 5429
   opłaty w sprawach ksiąg wieczystych 4881
   opłaty sądowe w postępowaniu egzekucyjnym 3430
Kontrola zarządcza
   Plan działalności Sądu na 2017 rok 261
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2015 rok 406
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok 1046
   Plan działalności Sądu na 2016 rok 567
   Sprawozdanie z wykonania planu za 2016 rok 269
   Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok 212
Zamówienia publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 213