główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-03-22 08:24
Dział: Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego > Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 936/14
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 936/14
Wykonanie: Beata Sitek
2. Data: 2018-03-22 08:24
Dział: Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego > Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 936/14
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 936/14.
Dodatkowy opis redaktora: zamieszczenie ogłoszenia I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 936/14
Wykonanie: Beata Sitek
3. Data: 2018-03-21 15:22
Dział: Rada Ławnicza > Rada Ławnicza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Ławnicza.
Dodatkowy opis redaktora: zamieszczenie protokołów z posiedzeń Rady Ławniczej
Wykonanie: Beata Sitek
4. Data: 2018-03-21 11:15
Dział: Rada Ławnicza > Rada Ławnicza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Ławnicza
Wykonanie: Beata Sitek
5. Data: 2018-03-21 09:15
Dział: Informacje > Kontrola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola
Wykonanie: Beata Sitek
6. Data: 2018-03-21 09:00
Dział: Informacje > Kontrola
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontrola
Wykonanie: Beata Sitek
7. Data: 2018-03-21 08:09
Dział: Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego > Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 246/17
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 246/17
Wykonanie: Beata Sitek
8. Data: 2018-03-13 13:37
Dział: Struktura Sądu > Wydział V Gospodarczy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydział V Gospodarczy
Wykonanie: Beata Sitek
9. Data: 2018-03-13 13:35
Dział: Organizacja > Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw
Wykonanie: Beata Sitek
10. Data: 2018-03-12 11:26
Dział: Struktura Sądu > Wydział V Gospodarczy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydział V Gospodarczy
Wykonanie: Beata Sitek