główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Komornik Sądowy Paweł Wilk

Komornik Sądowy Paweł Wilk

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW SW1D/00053973/9 - treść obwieszczenia Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW SW1D/00031556/0 - treść obwieszczenia Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW SW1D/00041635/1 - treść obwieszczenia Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW SW1D/00043175/2 - treść obwieszczenia Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW SW1D/00012161/5 - treść obwieszczenia

Utworzony: 2019-03-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-21 10:52

2. Komornik Sądowy Maciej Majchrzak

Komornik Sądowy Maciej Majchrzak

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW SW1D/00053198/2 - treść obwieszczenia

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 11:14

3. Komornik Sądowy Anna Szeląg-Adamczyk

Komornik Sądowy Anna Szeląg-Adamczyk

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW SW1D/00043430/8 i KW SW1D/00043431/5 - treść obwieszczenia Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW SW1D/00035079/0 - treść obwieszczenia

Utworzony: 2019-03-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 11:11

4. Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 400/19

Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 400/19

Utworzony: 2019-11-19 | Zmodyfikowany: 2019-11-19 14:13

5. Komornik Sądowy Wojciech Szlichta (zastępca komornika - Komornik Sądowy Maciej Majchrzak)

Komornik Sądowy Wojciech Szlichta (zastępca komornika - Komornik Sądowy Maciej

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego w Belawie na os. Włókniarzy 17a/6 - treść obwieszczenia

Utworzony: 2019-03-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 15:05

6. Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 557/19

Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 557/19

Utworzony: 2019-11-14 | Zmodyfikowany: 2019-11-14 10:34

7. Komornik Sądowy Aleksander Suszycki

Komornik Sądowy Aleksander Suszycki

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW SW1S/00031784/1 - treść obwieszczenia

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 13:04

8. Przetarg nieograniczony na ochronę w 2020 roku

Przetarg nieograniczony na ochronę w 2020 roku

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie ogłasza przetarg nieograniczony na usługę ochrony obiektu, osób i mienia. Szczegóły postępowania: Ogłoszenie o przetargu - treść dokumentu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - treść dokumentu Informacja z otwarcia ofert - treść dokumentu Wybór najkorzystniejszej oferty - treść dokumentu

Utworzony: 2019-09-27 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 15:01

9. Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2020 roku

Przetarg nieograniczony na sprzątanie w 2020 roku

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie ogłasza przetarg nieograniczony na usługę sprzątania i utrzymania w czystości budynku oraz posesji należących do Sądu. Szczegóły postępowania: Ogłoszenie o przetargu - treść dokumentu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - treść dokumentu Odpowiedzi na zapytania - treść dokumentu Informacja z otwarcia ofert - treść dokumentu Wybór najkorzystniejszej oferty - treść dokumentu

Utworzony: 2019-09-27 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 14:03

10. Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – treść dokumentu Klauzula informacyjna dla ławników - treść dokumentu Klauzula informacyjna ogólna - treść dokumentu Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań sądowych - treść dokumentu Klauzula ...

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 07:47

11. Portal Informacyjny

Portal Informacyjny

Portal Informacyjny sądów powszechnych z obszaru apelacji wrocławskiej dostępny jest pod adresem: https://portal.wroclaw.sa.gov.pl Uprzejmie informujemy, iż Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie Nr A-0210-28/19 z dnia 30 października 2019r. w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie udostępnia się dane o sprawie, treści protokołów i pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji wrocławskiej na zasadach określonych w Regulaminie Portalu Info...

Utworzony: 2017-04-24 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 10:03

12. Komornik Sądowy Maciej Kozak

Komornik Sądowy Maciej Kozak

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW SW1D/00040974/2 - treść obwieszczenia

Utworzony: 2019-11-04 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 08:12

13. Wiceprezes

Wiceprezes

WICEPREZES SĄDU REJONOWEGO W DZIERŻONIOWIE SSR Izabela Żylińska-Małecka przyjmowanie interesantów we wszystkich rodzajach spraw: czwartki w godzinach 10:00 - 12:00 pokój nr 509 ( V piętro )

Utworzony: 2017-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-11-04 14:02

14. Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH SĄDU REJONOWEGO W DZIERŻONIOWIE Kierownik sekretariatu Mariola Stolarek Zastępca Kierownika sekretariatu Małgorzata Krzos kontakt: tel.: 74 6334 233 fax: 74 6334 183 rodzinny@dzierzoniow.sr.gov.pl przyjmowanie interesantów: Biuro Obsługi Interesantów (parter) poniedziałki w godzinach 7.30- 18:00 wtorki - piątki w godzinach 7:30 - 15:30 Przewodnicząca Wydziału SSR Izabela Żylińska-Małecka przyjmowanie interesantów: pokój 320 (III piętro) czwartek w godzinach 1...

Utworzony: 2017-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-11-04 14:02

15. Prezes

Prezes

PREZES SĄDU REJONOWEGO W DZIERŻONIOWIE SSR Adriana Skorupska Interesantów we wszystkich rodzajach spraw przyjmuje Pani Wiceprezes w czwartki w godzinach 10.00 - 12.00 pokój nr 509 ( V piętro )

Utworzony: 2017-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-11-04 14:01

16. Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów

Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów

Biuro Obsługi Interesantów czynne: poniedziałki: 7.30 - 18.00 wtorki: 7.30 - 15.30 środy: 7.30 - 15.30 czwartki: 7.30 - 15.30 piątki: 7.30 - 15.30 Kasa Sądu: poniedziałek-piątek: 7.30 - 14.00 Biuro Podawcze czynne: poniedziałki: 7.30 - 18.00 wtorki: 7.30 - 14.00 środy: 7.30 - 14.00 czwartki: 7.30 - 14.00 piątki: 7.30 - 14.00 Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych czynne: poniedziałki: 7.30 - 18.00 wtorki: 7.30 - 15.30 środy: 7.30 - 15.30 czwartki: 7.30 - 15.30 piątki: 7.30 - 15.30 Prezes Sądu SSR A...

Utworzony: 2009-07-17 | Zmodyfikowany: 2019-11-04 14:01

17. Informacje o kancelariach

Informacje o kancelariach komorniczych

MACIEJ KOZAK Kancelaria Komornicza nr I w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 38 bud. 2”A”/2/II (teren byłej „Diory”) 58-200 Dzierżoniów tel. 573 282 072 dzierzoniow.kozak@komornik.pl Kancelaria czynna: poniedziałki godz. 8.00-15.00 wtorki godz. 8.00-15.00 środy godz. 8.00-15.00 czwartki godz. 8.00-15.00 piątki godz. 8.00-15.00 Komornik przyjmuje strony osobiście: w każdą środę w godz. 9.00 - 12.00. MACIEJ MAJCHRZAK Kancelaria Komornicza nr II w Dzierżoniowie ul. Ząbkowicka 42...

Utworzony: 2019-11-04 | Zmodyfikowany: 2019-11-04 11:11

18. Strona główna

Odmowa przyjmowania przez komornika spraw z wyboru

Na podstawie art. 8 pkt 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018r. poz. 771 z późn. zm.) zawiadamia się, że w II półroczu 2019r. u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Macieja Kozaka - Kancelaria Komornicza nr I w Dzierżoniowie - zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru, o których mowa w art. 10 ust. 4 rzeczonej ustawy, ponieważ zaległość prowadzonych przez niego egzekucji przekracza 6 miesięcy, a łączna liczba wszystkich spraw,...

Utworzony: 2019-10-30 | Zmodyfikowany: 2019-10-30 13:17

19. Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 391/19

Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 391/19

Utworzony: 2019-10-23 | Zmodyfikowany: 2019-10-23 08:41

20. Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 390/19

Ogłoszenie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 390/19

Utworzony: 2019-10-23 | Zmodyfikowany: 2019-10-23 08:38