główna zawartość
artykuł nr 1

Komornik Sądowy Wojciech Szlichta (zastępca komornika - Komornik Sądowy Maciej

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego w Belawie na os. Włókniarzy 17a/6 - treść obwieszczenia